Sikrere sex - hva er det?

Sikrere sex - hva er det?

Helhetlig seksuell helse

Sikrere sex handler om å redusere sannsynligheten for overføring av infeksjoner, som for eksempel klamydia eller hiv. Det kan også handle om uønsket graviditet. Fordi ingen sex er hundre prosent sikker har vi valgt å kalle det sikrere sex.

Sikrere sex dreier seg først og fremst om prevensjon og beskyttelse ved seksuell kontakt. Samtidig er testing for seksuelt overførbare infeksjoner, psykisk helse, livssituasjon og kommunikasjon viktige faktorer som påvirker sannsynligheten for overføring av infeksjoner. Også hvordan man eventuelt bruker rusmidler påvirker dette.

Fordi menn som har sex med menn har noen særegne utfordringer, er det lurt å ha kjennskap til hvordan man kan praktisere sikrere sex. Dette gjelder også for kvinner som har sex med kvinner.

Sjekkpunkt 04