bedre seksuell helse siden 1983

Sikrere sex - hva er det?

Rendered Kopi

Helhetlig seksuell helse

Sikrere sex handler om å redusere sannsynligheten for overføring av infeksjoner, som for eksempel klamydia eller hiv. Det kan også handle om uønsket graviditet. Fordi ingen sex er hundre prosent sikker har vi valgt å kalle det sikrere sex.

Sikrere sex dreier seg først og fremst om:

Noen er mer utsatt enn andre

Fordi menn som har sex med menn har noen særegne utfordringer, er det lurt å ha kjennskap til hvordan man kan praktisere sikrere sex. Dette gjelder også for kvinner som har sex med kvinner.

Bestill gratis kondomer
Kondomer1