Uønsket graviditet og abort

Uønsket graviditet og abort

Uønsket graviditet og abort

En del kvinner som har sex med kvinner (KSK) har også sex med menn. Noen opplever å bli uønsket gravid, og blant KSK som har sex med menn er det en større andel som tar abort enn det er blant kvinner som kun har sex med menn. Også for menn som har sex med menn og kvinner kan graviditet bli et tema det kan være nyttig å ha tenkt gjennom.

For kvinner som ikke ønsker å bli gravide, bruk kondom eller andre prevensjonsmidler. Hos legen, en helsestasjon eller ulike organisasjoner kan man få veiledning og informasjon om hvilke prevensjonsmidler som finnes, og hvilke som kan passe for den enkelte. Foruten kondom gir ikke prevensjon for kvinner beskyttelse mot infeksjoner som gonoré, syfilis og klamydia (linker). Dette er infeksjoner hvor kvinner som har sex med både kvinner og menn overrepresentert.

Nødprevensjon

Kvinner som har hatt ubeskyttet samleie med en mann, kan kjøpe en angrepille, som er en type nødprevensjon. Denne pillen kan kjøpes på apoteket, og bør tas så raskt som mulig etter samleiet.

Noen å snakke med

Uønskede svangerskap kan by på utfordringer. Er man blitt uønsket gravid kan det være lurt å snakke med noen man stoler på, før man bestemmer seg hva man vil gjøre. Det er også mulig å ta kontakt med en helsestasjon, fastlege eller ulike veiledningstilbud. Chat med Helseutvalget her på våre nettsider eller kontakt Youchat på kveldstid mandager og torsdager.

Selvbestemt abort inntil tolv uker

Er man uønsket gravid og ønsker å ta en abort er dette noe man kan bestemme selv fram til det har gått tolv uker. Etter dette må man søke om å ta abort, dette må man da snakke med en lege om. Alle som vurderer en abort har rett til veiledning fra helsepersonell. Legen din skal sørge for at du får informasjon og mer rådgivning hvis du ønsker dette. Legen skal også hjelpe deg med å fylle ut de nødvendige papirene og gi deg informasjon om selve aborten.

Medikamentell og kirurgisk abort

I dag er medikamentell abort den vanligste måten å ta abort på i Norge: 80 prosent av abortene er medikamentelle, mens de resterende 20 prosentene er kirurgisk abort. Medikamentell abort innebærer at man tar en pille (den kan tas hjemme) mens kirurgisk abort innebærer at man gjør et lite inngrep på et sykehus. Man får som regel tilbud om narkose ved kirurgisk abort. Les mer om abort hos Helsenorge.no.

Aktuelt12
Offline