Rus og rusmidler

Rus og rusmidler

Arena Kunnskap2

Mer og oftere rus

Både menn som har sex med menn og kvinner som har sex med kvinner har et høyere forbruk av alkohol oh illegale rusmidler i lengre perioder i livet, sammenlignet med menn og kvinner som utelukkende har sex med personer av motsatt kjønn.

Hva menes med mye rus?

Hva man selv synes er mye er individuelt og avhenger blant annet av hva man sammenligner sitt eget forbruk med. Dersom ingen i omgangskretsen drikker seg full oftere enn et par ganger i måneden kan det virke mye å være full hver fredag og lørdag. Er man i en omgangskrets hvor de fleste er fulle hver fredag og lørdag kan det virke mye å være full på ukedager i tillegg til de faste fredagene og lørdagene.

Det skal ikke så mye til for å bevege seg over i et forbruk av rus som gjør at man blir mer utsatt for problemer med egen og andres fysiske og psykiske helse.

Høyt forbruk av alkohol

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer en som “storforbruker” av alkohol dersom man som kvinne drikker 14 alkoholenheter per uke og 21 dersom du er en mann. En storforbruker av alkohol har en større risiko for alvorlige helseskader, for eksempel fysisk sykdom og utvikling av avhengighet. 

En alkoholenhet kan være en flaske (33 cl) øl med 4,5 % alkohol, ett glass vin (12 cl) med 12 % alkohol, ett glass sterkvin (7,5 cl) med 20 % alkohol eller et lite glass brennevin (4 cl) med 40 % alkohol.

WHO har laget en alkoholtest hvor man kan fylle inn eget alkoholforbruk, alder og kjønn. Basert på dette beregnes hvilket risikonivå man ligger på, ingen eller lav risiko til svært høy risiko. Testen kan tas her.

Testen finnes også for bruk av andre rusmidler og kan tas her.

Helseutvalget 2016 2 8133

Rus senker terskelen for usikker sex

Alkohol og illegale rusmidler kan gjøre det vanskeligere å ha sikrere sex.

Illegale rusmidler som for eksempel amfetamin og kokain kan gjøre at man blir mindre sensitiv for smerte. Ved analsex kan dette øke sannsynligheten for å få små sår som igjen øker sannsynligheten for overføring av seksuelt overførbare infeksjoner.

Regelmessig bruk av rusmidler i forbindelse med sex kan føre til at man får vansker med å ha sex uten rus, noe som igjen kan forsterke avhengighetsfølelsen. Dette kan igjen gjøre at man får et høyere forbruk av rusmidler og man kan komme inn i en ond, nedadgående spiral.

Er man i en livskrise eller opplever en krevende livssituasjon er det også lurt å tenke litt ekstra på hvordan man bruker alkohol og illegale rusmidler.

Mer om alkohol hos helsenorge.no

På Helsenorge.no finnes mer informasjon om alkohol, hvor alt fra kalorier, sjenkeregler og drikkepress er tema. 

Offline