bedre seksuell helse siden 1983

Vellykket behandling av hivpositive forhindrer overføring av hiv-viruset.

Pk Dsc06654 Web 30A9C2Cac0285C0D75139F93F8Ef7512

Personer med hiv som er på vellykket behandling med ikke-målbar virusmengde i blodet, kan ikke overføre viruset til andre via sex. Siden 2014 har de som har testet positivt i Norge fått tilbud om å starte hivbehandling omgående. Dette har bidratt til en nedgang i nye hivtilfeller. Derfor er økt testing for hiv og seksuelt overførbare infeksjoner, kondombruk og forebyggende hivbehandling (PrEP) viktige tiltak for en fortsatt nedgang i nye hivtilfeller. Fortsetter denne gode trenden vil hiv trolig være historie innen 2030, noe som også er målet til FN og UNAids.

Helseutvalget har siden 1983 jobbet hivforebyggende blant menn som har sex. Det er viktig å ikke glemme hvordan hiv har rammet oss, samtidig som det er det viktig å hindre nye tilfeller. Vi er opptatt av å få ut informasjon knyttet til hiv og smittsomhet når man går på hivbehandling. I EMIS 2017 svarte kun 62 % av de som deltok i studien ja på spørsmålet om "Personer med hiv på velykket behandling (de som har ikke-målbar virusmengde) kan smitte andre via sex".

At vi nå har forskning som nå støtter det mange  i lengre tid har visst, gjør at verden går fremover. Økt hivtesting, sammen med nye medisinske fremskritt vil bidra til fortsatt nedgang i hivsmitte, mindre stigmatisering og mer åpenhet.

Sjekkpunkt er en av mange muligheter hvor det går an å teste seg for hiv. Det er anonymt, gratis og du får resultatet med en gang.