bedre seksuell helse siden 1983

PrEP - medisiner som forebygger hiv

Preeksponeringsprofylakse (PrEP) er en hivforebyggende medikamentell behandling. Verdens helseorganisasjon (WHO) har anbefalt PrEP til homofile og andre menn som har sex med menn, da denne gruppen har høyere risiko for å smittes med hiv. 

Behandlingen innebærer at personer som ikke har hiv tar medisiner, enten daglig eller ved behov. Studier viser at PrEP reduserer sjansen for å smittes med hiv med 99 prosent. PrEP har vært gratis tilgjengelig på blå resept for i Norge siden 2017 og det anslås at PrEP har forhindret 80 hivtilfeller i Norge siden da.

Fordi PrEP kun beskytter mot hiv er det anbefalt å bruke kondom i tillegg og på den måten beskytte seg mot gonoré, syfilis, klamydia og andre kjønnssykdommer. 

PrEP er behandling før smitte. PEP er aktuelt dersom man har utsatt seg for betydelig smitterisiko.

Prep2

Særlig relevant for homofile og andre menn som har sex med menn

For å få PrEP må man være hiv-negativ og i en risikogruppe for å smittes hiv, som for eksempel homofile og andre menn som har sex med menn, sexarbeidere og injiserende rusbrukere.

Dersom du har ubeskyttet sex med personer som er i en risikogruppe for å smittes med hiv, har ubeskyttet analsex med en annen mann, nylig har hatt en kjønnssykdom, bruker rusmidler, nylig har brukt PEP og/eller har en hiv-positiv partner som ikke er på vellykket behandling kan PrEP være aktuelt for deg. 

Kontakt fastlegen dersom du ønsker PrEP

Fastlegen vil henvise aktuelle kandidater for PrEP til sykehusavdelingen som har ansvar for PrEP i helseregionen. Bor man i Oslo kan man kontakte Olafiaklinikken v/OUS.

Man må normalt møte til kontroll hos legen hver 3. måned for blod- og urinprøver, herunder hiv-test. PrEP er gratis for dem som er i en risikogruppene for å smittes med hiv og får medisinen på resept.

- Når antallet hivsmittede går ned, sparer samfunnet penger. PrEP er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Helseminister Bent Høie

Daglig eller ved behov

PrEP kan tas på to ulike måter. Å ta én tablett til samme tid hver dag passer best for dem som ofte har sex eller ikke alltid kan forutsi når de kommer til å ha sex. 

Alternativt kan man ta PrEP ved behov. Det innebærer å ta medisiner før, under og etter sex. Man tar to tabletter 2-24 timer før seksuell kontakt («risiko»). Deretter én tablett daglig så lenge man har risiko, til to dagsdoser er tatt siden siste gang man hadde sex. Dette passer best for dem som har sex til planlagte tider, for eksempel på ferie.

Bestill gratis kondomer
Offline