bedre seksuell helse siden 1983

PrEP - medisiner som forebygger hiv

Preeksponeringsprofylakse (PrEP) er en hivforebyggende medikamentell behandling. Verdens helseorganisasjon (WHO) har anbefalt PrEP til homofile og andre menn som har sex med menn, da denne gruppen har høyere risiko for å smittes med hiv. 

Behandlingen innebærer at personer som ikke har hiv tar medisiner, enten daglig eller ved behov før man har sex. Studier viser at PrEP, tatt som forskrevet, reduserer sjansen for å smittes med hiv med 99 prosent. PrEP har vært gratis i Norge for de med størst risiko siden 2017 og vi antar at PrEP har forhindret mange hivtilfeller i Norge siden da. Vi antar at ca. 1 700 personer står på denne type behandling i dag. 

Fordi PrEP kun beskytter mot hiv er det anbefalt å bruke kondom i tillegg og på den måten beskytte seg mot gonoré, syfilis, klamydia og andre kjønnssykdommer. 

Rafael Pre P Dsc06400 Low Res

Særlig relevant for homofile og andre menn som har sex med menn

For å få PrEP må man være hiv-negativ og i en risikogruppe for å smittes hiv, som for eksempel homofile og andre menn som har sex med menn, sexarbeidere, transkvinner (og transmenn) og injiserende rusbrukere.

Dersom du har ubeskyttet sex med personer som er i en risikogruppe for å smittes med hiv, har ubeskyttet analsex med en annen mann, nylig har hatt en kjønnssykdom, bruker rusmidler, nylig har brukt PEP og/eller har en hiv-positiv partner som ikke er på vellykket behandling kan PrEP være aktuelt for deg. 

Følgende tilleggsfaktorer styrker indikasjonen for PrEP hos MSM og transkvinner (og transmenn):

• Seksuelt overførbar infeksjon (SOI) eller behov for PEP siste 12 måneder
• Sex under ruspåvirkning
• Minoritetsbakgrunn
• Sex med menn eller transkvinner (eller transmenn) i utlandet

Kilde:NFIM.no

Kontakt fastlegen dersom du ønsker PrEP

Normalt må du ha henvisning fra fastlegen din. Men, vi vet av erfaring at ikke alle er åpen for fastlege og at dette kravet er en barriere for å få tilgang på PrEP. Ta gjerne kontakt med Helseutvalget eller HivNorge hvis du trenger råd og veiledning i hvordan få tilgang på PrEP.

Fastlegen vil henvise aktuelle kandidater for PrEP til sykehusavdelingen som har ansvar for PrEP i helseregionen. Bor man i Oslo kan man kontakte Olafiaklinikken v/OUS.

Man må normalt møte til kontroll hos legen hver 3. måned for blod- og urinprøver, herunder hiv-test. PrEP er gratis for dem som er i en risikogruppene for å smittes med hiv og får medisinen på resept.


- Når antallet hivsmittede går ned, sparer samfunnet penger. PrEP er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Helseminister Bent Høie

Daglig eller ved behov

PrEP kan tas på to ulike måter. Å ta én tablett til samme tid hver dag passer best for dem som ofte har sex eller ikke alltid kan forutsi når de kommer til å ha sex. 

Alternativt kan man ta PrEP ved behov. Det innebærer å ta medisiner før, under og etter sex. Man tar to tabletter 2-24 timer før seksuell kontakt («risiko»). Deretter én tablett daglig så lenge man har risiko, til to dagsdoser er tatt siden siste gang man hadde sex. Dette passer best for dem som har sex til planlagte tider, for eksempel på ferie.

Bestill gratis kondomer
Rafael Dsc06415 Low Res Beskjaert