bedre seksuell helse siden 1983

PEP - når man har vært utsatt for betydelig smitterisiko

PEP - medisiner etter eksponering for hiv

Posteksponeringsprofylakse (PEP) er medisiner som kan vurderes dersom man har vært i en situasjon med særlig høy smitterisiko i løpet av de siste 72 timer. For eksempel etter ubeskyttet analsex med en mann som har sex med menn og som man ikke kjenner hiv-statusen til.

Selv om PEP kan være nyttig i nødsituasjoner, er bruk av kondom en bedre måte å beskytte seg mot hiv på. Hvis du har hatt behov for PEP flere ganger siste året kan PrEP være aktuelt for deg.

Vellykket PEP-behandling hindrer at hiv reproduserer seg. Alle akuttmottak og storbylegevakter i Norge kan administrere PEP. Dersom man tar det i bruk innebærer PEP-behandlingen at man tar medisinene daglig i 30 dager og i samråd med lege.

Her kan du lese retningslinjene for bruk av PEP.

Hvor kan jeg få tak i PEP?

Alle legevakter i Norge er pålagt å tilby PEP. Fortell helsepersonellet at du har behov for PEP, det er viktig å starte behandlingen så raskt som mulig og senest inne 72 timer. Behandlingen er gratis.

Bestill gratis kondomer
Prepogpep3