bedre seksuell helse siden 1983

Spør først. Sex uten samtykke er straffbart

Helseutvalget tilslutter seg Chemfriendlys kampanje Spør først. Sex uten samtykke er straffbart. Målet med kampanjen er å spre informasjon om hvordan man kan forebygge voldtekt når man blander sex og rusmidler.

Historie 6 Image

Kampanjen er en videreføring av Chemfriendlys skadeforebyggende- og rusopplysende arbeid og harmonerer godt med Helseutvalgets rusforebyggende og helsefremmende arbeid.

8 ekte historier om samtykke
Chemfriendly har samlet inn 8 ekte historier om sex og rus der samtykke har vært vanskelig, uklart eller ikke tilstede.

Historiene er fra mennesker som har opplevd voldtekt eller stått i andre situasjoner der samtykke har vært vanskelig på grunn av rusbruk og gir et unikt innblikk i krevende situasjoner mellom mennesker som gjør ting de ikke er komfortable med, som gjør ting partneren ikke er komfortabel med og som begår straffbare og skadelige handlinger.

Se hele kampanjen på www.sexysamtykke.no

Samtykke betyr tillatelse eller aksept og betyr at den som gir sitt samtykke gir tillatelse til det som skjer. For at et samtykke skal være gyldig må vedkommende ha tilstrekkelig informasjon om hva hen samtykker til.

Sex, rus og samtykke
Alkohol, cannabis, poppers, kokain og MDMA er eksempler på rusmidler som kan gjøre det vanskelig å kommunisere grensene sine og å respektere andres grenser. Du kan lese mer om rusmidler på rusopplysningen.no.

Gjør det til en vane å sjekke inn med sexpartneren din når du blander sex og rus. Spør partneren din om hvordan hen har det. Ikke still spørsmål som kan svares med "ja" eller "nei", men still åpne spørsmål som krever at den andre må tenke seg om for å svare. Slik får du inntrykk av partnerens tilstedeværelse og samtykkekompetanse.

Ikke ha sex med folk som ikke kan gjøre rede for seg eller ikke er i stand til å hverken si nei eller ja. Uten samtykke er det ikke sex, det er voldtekt.

Sikrere sex
I tillegg til samtykke, som er en forutsetning for all sex, bør alle parter beskytte seg selv og sine partnere mot seksuelt overførbare infeksjoner og uønsket graviditet.

Avhengig av hvilken sex man har kan kondomer, slikkelapper, engangshansker og jevnlig testing for SOI bidra til å redusere risikoen for smitteoverføring og uønsket graviditet.

Se hele kampanjen på www.sexysamtykke.no