bedre seksuell helse siden 1983

Alkohol og brystkreft

KSK alkohol

Alkohol blir av de fleste forstått som et harmløst nytelsesmiddel. Det er kun overdreven og ukontrollert bruk som folk flest forbinder med alvorlig sykdom og tidlig død.

Den ubehagelige sannheten er at alkohol, selv i små mengder, er et svært skadelig nytelsesmiddel. WHO skiller i sine anbefalinger ikke mellom ansvarlig og uansvarlig bruk – da forskningen dokumenterer at all bruk av alkohol medfører økt risiko for alvorlig sykdom, som kreft, hjerte- og karlidelser, demens og angst- og depresjonslidelser. Risikoen starter ved første glass og øker deretter.

Alkohol kan forårsake flere typer kreft, blant annet brystkreft, som er den vanligste kreftformen blant kvinner. Helsemyndighetene anslår at om lag to av ti norske kvinner får brystkreft i løpet av livet og anbefaler at alle kvinner i alderen 50 - 69 år følger Mammografiprogrammet.

Ifølge WHO er det flere årsaker til at alkohol er kreftfremkallende. Alkohol blir omdannet til acetaldehyde i kroppen, et stoff som forårsaker kreft ved å bryte ned DNA og forhindre cellene i kroppen fra å reparere skadene. Til dette tilkommer endringer i hormonnivåene som østrogen og insulin og såkalt oksidativt stress.

Rådet er derfor: Drikk minst mulig alkohol – jo mindre, jo bedre. Det aller beste er avholdenhet. Det å drikke én alkoholenhet per dag eller mer, er forbundet med en betydelig forhøyet risiko for å få brystkreft.

Les mer om Mammografiprogrammet