bedre seksuell helse siden 1983

Følg Livmorhalsprogrammet du også

Lesbisk eller kvinne som har sex med kvinner? Følg livmorhalsprogrammet du også.

KSK22 pexels ketut subiyanto 4759900

Norske helsemyndigheter anbefaler at alle i målgruppen tar jevnlige livmorhalsprøver. Livmorhalsprøven kan avdekke alvorlige celleforandringer som kan føre til livmorhalskreft.

Er du i målgruppen for Livmorhalsprogrammet?
Kan du svare ja på spørsmålene under er du i målgruppen for Livmorhalsprogrammet.

1. Har du en livmorhals?
2.
Er du mellom 25 og 69 år?

Hvis du svarer ja på begge er du i målgruppen, uavhengig av seksuell praksis og kjønnsidentitet.

Slik følger du Livmorhalsprogrammet

1. Du får en påminnelse fra Kreftregisteret
2.
Du bestiller time hos fastlegen
3. Fastlegen gjør en gynekologisk undersøkelse

Juridiske menn med livmorhals
Personer med livmorhals som har mann som juridisk kjønn får ikke en automatisk påminnelse av Kreftregisteret.

Juridiske menn med livmorhals må derfor selv følge opp Livmorhalsprogrammet, gjerne i samråd med fastlegen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Les mer og #sjekkdegduogså
Livmorhalsprogrammet Utkast 5

HPV kan forårsake livmorhalskreft
Humant papillomavirus (HPV) forårsaker de aller fleste tilfeller av livmorhalskreft.

HPV er svært smittsomt og kan smitte ved intim hudkontakt (1, 2), ved penetrerende sex, ved oralsex, ved berøring av kjønnsorganer og ved bruk av samme sexleketøy.

En del lesbiske kvinner dropper livmorhalsprøver
Under 1 av 2 av de norske lesbiske kvinnene som deltok i denne studien hadde tatt livmorhalsprøve i løpet av de siste 3 år.

Dette funnet samsvarer med større studier fra andre land (3, 4) og i 2014 undersøkte en norsk studie årsakene til den lave oppslutningen blant norske lesbiske kvinner.

Én av årsakene var en oppfatning om at kvinner som ikke har sex med menn ikke er i risikosonen for livmorhalskreft. Det er feil. Det er de.

En annen årsak var at fastlegen/gynekologen hadde fortalt pasienten at lesbiske og andre kvinner som har sex med kvinner ikke trenger å ta livmorhalsprøver. Det er feil. Det trenger de.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Ingen norske studier har undersøkt hvor mange fastleger/gynekologer som gir feil eller mangelfull informasjon til pasientene sine om behovet for å ta livmorhalsprøver.

Det man vet er at lesbiske og andre KSK også i andre land får feil eller mangelfull informasjon om seksuell helse og HPV i møte med helsevesenet (5).

Allerede i 1981 anbefalte forskere at lesbiske kvinner bør oppfordres til å ta jevnlige celleprøver/livmorhalsprøver. Anbefalingen er siden blitt gjentatt flere ganger og fra flere hold (6, 7, 8).

I 1990 ble det påvist livmorhalskreft hos en lesbisk pasient uten tidligere mannlige partnere (9).

#sjekkdegduogså