bedre seksuell helse siden 1983

Vil du jobbe som frivillig i Helseutvalget?

Engasjerte frivillige er det aller viktigste Helseutvalget har. Frivillige har i mer enn 40 år bidratt med uvurderlig innsats i en rekke ulike prosjekter rettet mot den skeive befolkningen.

Hu 2016 5469

Hvem kan være frivillig i Helseutvalget?

Fordi Helseutvalget jobber ut i fra likemannsprinsippet, er de frivillige selv enten menn som har sex menn eller kvinner som har sex med kvinner. Ut over dette spiller det ingen rolle hva slags kjønnsidentitet du har, om du identifiserer deg som homofil, bifil, lesbisk, skeiv, intersex eller queer (eller noe annet innenfor LHBTQI), hvor du er født, hva du tror på, eller ikke tror på.

Har du lyst til å arbeide frivillig i ett av våre prosjekter og bor i Oslo-området finnes det er prosjekt for deg!

Hvilke prosjekter kan man bidra i?

Er du mellom 18 og 30 år, ikke heterofil og liker å chatte? Da kan du være frivillig i Skeivchat, et prosjekt der unge svarer unge om kjønn, forelskelse, det å komme ut og mye mer. Skeivchats kontorer ligger sentralt i Oslo.

Er du en mann som har sex med menn på 25 år eller eldre? Da kan du være frivillig i Sjekkpunkt, et prosjekt som tilbyr gratis og anonym hurtigtest for hiv og syfilis. Sjekkpunkts kontorer ligger sentralt i Oslo.

I Pride-sesongen pleier mange frivillige i prosjektene å stå på Helseutvalgets stand i Pride-området. Helseutvalget deltar også i paraden og alle frivillige inviteres med - enten de vil danse på lasteplanet gjennom Oslos gater eller være vakt og sørge for de andre deltakernes sikkerhet.

Skolering, men mest av alt er du deg selv

Alle som blir frivillige i Helseutvalget får skolering. Grunnskoleringen er obligatorisk og gir deg basiskunnskap om hva Helseutvalget gjør, hvilke prosjekter vi har og hvorfor vi jobber som vi gjør.

Grunnskoleringen er også en fin anledning til å bli bedre kjent med andre frivillige og ansatte i organisasjonen.

Selv om skolering er viktig, er det aller viktigste bidraget du gjør som frivillig å være deg selv. Vi mener nemlig at dialog og rom for endring skapes i møtet mellom likeverdige parter, og ikke ovenfra og ned. Selv om mange frivillige i Helseutvalget kan veldig mye om eksempelvis seksuell helse, rusmidler og levekår i LHBT-gruppen er de ikke eksperter eller lærere når de møter andre i prosjektene.

Her kan du søke om å bli frivillig i Helseutvalget