bedre seksuell helse siden 1983

Tobakk - vanlig og svært skadelig

Blant rusmidler finner vi også tobakk, en av vår tid største helseutfordringer. Nikotin i tobakk påvirker hjernens belønningssystem og gjør samtidig at pulsen og blodtrykket øker. Om man slutter å bruke tobakk er det vanlig å oppleve forbigående plager.

Både menn som har sex med menn og kvinner som har sex med kvinner røyker mer, og bruker tobakk i lengre perioder i livet, sammenlignet med menn og kvinner som utelukkende har sex med personer av motsatt kjønn.

Forventet levealder synker i takt med hvor mye og hvor lenge man røyker. Det er sammenhengen mellom røyking og lidelser som hjerte- og karsykdommer, og en rekke former for kreft som tar flest liv. 

Tilbud om man ønsker å slutte med tobakk

Det finnes en rekke produkter man kan bruke for å trappe ned eller slutte å bruke tobakk, og det finnes tilbud som kan hjelpe til å bryte med tobakkavhengigheten. Blant annet finnes Slutta, som er både en nettside med chat-funksjon og en egen app, utviklet av Helsedirektoratet, som kan gjøre det enklere å slutte.

Arena 09