bedre seksuell helse siden 1983

GHB er et dempende rusmiddel og er ulovlig i Norge. Det er et stoff som må brukes med forsiktighet – og rusinfo (lenke) fraråder bruken av GHB overhode. Grunnen til dette er at GHB er svært vanskelig å dosere fordi styrken på dopet varierer. GHB samvirker dessuten med en rekke andre medisiner og rusmidler. En for høy dose eller blanding med andre midler kan medføre tap av bevissthet, koma, slag, pustestans og i noen tilfeller død.

Image from rawpixel id 3035016 jpeg

All GHB som produseres til rusbruk er framstilt syntetisk. GHB er hovedsakelig i væskeform, men kommer også som pulver eller i gelatinkapsler.

En vanlig brukerdose ligger på omkring 1-3 gram, avhengig av stoffets renhet. Dette tilsvarer gjerne mengden væske i en bruskork som enten drikkes bar eller blandes ut i en annen væske. Ved en vanlig brukerdose inntreffer virkningen ca. 15-30 minutter etter inntak og vare i normalt tre til fem timer. GHB er ofte fremstilt av «hobby-kjemikere» noe som gjør det vanskelig å vite hvor sterk GHB-en er. Dermed kan en kork av og til være en vanlig brukerdose, mens det andre ganger vil kunne gi en overdose. Det er et svært lite skille mellom brukerdose og overdose.

GHB det er lett å dosere feil og en overdose kan i verste fall medføre død.

Image from rawpixel id 480782 original kopi

Hva gjør GHB?

GHB gir en dempende rus som på mange måter ligner Det kan se ut som alkohol og være lukt- og smaksfritt. Selv om det ligner på alkohol så virker GHB raskere og gir en sterkere rus.

Hva kan gå galt ved bruken av GHB?

Bivirkninger ved bruk av GHB kan være svimmelhet, kvalme, trøtthet og dårlig koordinasjon. Symptom på overdose er gjerne tap av bevissthet, nedsatt hjerterytme, blodtrykksfall, ufrivillig vannlating, muskelkramper og spasmer, og i verste fall pustestans og død.

Blanding av GHB med allergimedisiner, alkohol eller andre beroligende midler som Rohypnol og Valium frarådes sterkt, da dette vil kunne øke risikoen for en overdose betraktelig. Selv å drikke alkohol noen timer før man tar GHB kan ha en farlig effekt. Blanding av GHB med sentralstimulerende stoffer (kokain, amfetamin etc.) bør også unngås. Dette vil kunne gi uforutsigbare resultater, og en «falsk trygghet» om at du tåler mer GHB enn hva du egentlig gjør, ettersom du føler deg oppkvikket på grunn av de stimulerende stoffene.

GHB er et av de rusmidlene som blir brukt i noen overgrepstilfeller, et såkalt «date rape drug». Det skjer gjerne ved at noen har hatt det i offerets drink.