bedre seksuell helse siden 1983

Cannabis er det vanligste ulovlige rusmiddelet i Norge. Det har mange av de samme beroligende effektene som alkohol og har i tillegg bevissthetsendrende effekter. Rusen kan gi deg sterkere sanseinntrykk, gjøre deg lattermild, tankefull, pratsom eller veldig stille.

Image from rawpixel id 6043300 jpeg

Cannabis kan røykes, vapes eller spises. Ved røyking starter rusen øyeblikkelig og varer i tre til fire timer avhengig av styrkegraden og mengden som inntas. Når du spiser det så kan det ta en stund før rusen inntreffer, men da er rusen gjerne sterkere og varer mye lengre. Når cannabis vapes gir det mer THC i blodet, og hvor mye du bruker må ta høyde for dette.

Cannabis er et avhengighetsskapende rusmiddel.

Hva gjør cannabis?

Blant virkestoffene i cannabis er THC og CBD. THC er det som hovedsakelig gir rus. Det er fettløselig og lagrer seg i kroppens fettvev og i hjernens myelin. Røyker du cannabis jevnlig vil du gradvis få et lager av THC i kroppen. Det kan ta seks til ti uker før THC er ute av kroppen. CBD, derimot, er avslappende og kan dempe noen av de negative virkningene som THC kan gi, som angst og paranoia.

Hva kan gå galt ved bruken av cannabis?

Langvarig bruk kan ha negativ effekt på hukommelsen og evnen til konsentrasjon. Det er dokumentert sammenhenger mellom cannaisbruk og psykiske vansker som angst, depresjoner og psykoser, for å nevne noen. Ved bruk over tid kan du få lavt energinivå, problemer med konsentrasjon, søvn og hukommelse. Hvis du er under 25 år er du mer utsatt for langvarig skadevirkninger av cannabis fordi hjernen ikke er ferdig utviklet ennå.

Hvis det er høyt innhold av virkestoffet THC så kan du få det man såkalt kaller en «bad trip». Da kan du oppleve panikkangst, hjertebank, paranoia og hallusinasjoner. Det kan til og med utløse psykose med vrangforestillinger og personlighetsendringer. Man vet ikke på forhånd om man er disponert for psykose. Skadevirkningene kan forsterkes dersom man bruker cannabis sammen med andre narkotiske stoffer eller alkohol.