bedre seksuell helse siden 1983

Uansett om du velger å drikke eller avstå fra alkohol, så kan det være fint å vite noe om flere sider ved alkoholbruk.

Untitled 21 Of 28

Å drikke og ruse seg kan være gøy. For en del er det en viktig del av ungdomstiden og det å gå fra ungdom til voksen. For andre er det inngangsporten til et miljø de ønsker å være en del av. 

Hvorfor drikker vi?

De fleste ungdommer i Norge vokser opp i et samfunn hvor det er relativt vanlig å drikke alkohol. Alkohol er lov å kjøpe etter man er fylt 18 år, og en god del av oss møter ikke så mange kritiske spørsmål rundt det å drikke alkohol som voksen. Noen vil si at det er en del av kulturen vår. Grunnen til at vi drikker alkohol kan være mange. For ungdommer som starter å drikke er det ofte en blanding av nysgjerrighet på alkohol, og det at venner og bekjente drikker. Alkohol kan få oss til å slippe oss løs, tørre å gjøre ting vi ikke hadde turt ellers, være pratsomme og mindre sjenerte. Dette kan føles godt og med riktig promille kan man oppleve en lykkerus og glemme problemer og bekymringer. En blanding av denne lykkerusen sammen med drikkepress fra venner og bekjente, så er det ikke rart at flere av oss begynner å drikke alkohol i ungdomstiden.

Hvordan påvirker alkoholen oss?

Alkoholen påvirker både kroppen og psyken vår, og selv om det å drikke kan føles godt, kan den også ha sine negative sider. I det vi drikker bedøves hjernen og resten av kroppen, og nervesystemets funksjon nedsettes. Det betyr at vi kan begynne å snakke utydelig, ha mindre kontroll på bevegelsene våre, men det kan også føre til at vi mister grensene våre for hva vi tillater oss å gjøre på godt og vondt. Det fører noen ganger til at vi sier ting vi ikke hadde turt å si og viser følelser vi ikke hadde turt å vise dersom vi ikke hadde drukket alkohol. Personer som har drukket alkohol har større sjanser for å gjøre handlinger de egentlig ikke ønsker å gjøre. Man har større sjanse for å ende opp med å krangle, slåss og man er også mer utsatt for fall og andre ulykker. I ruspåvirket tilstand  kan mennesker ha lettere for å påføre oss skader som seksuelle overgrep eller annen vold. 

Skader

Dagen etter vi har drukket for mye kan vi føle oss dårlig. Det kan gi utslag i at vi er generelt slappe, kvalme og har hodepine som de vanligste “dagen derpå”-symptomer. Noen opplever også å ha angst for hva de har gjort, og at de ikke husker alt som har skjedd, ofte kalt “black out”. Opplever man bakrus kan det være lurt å prøve å spise litt mat selv om man er kvalm, få i seg nok vann og få nok søvn. Alkohol kan også gi helseskader på lengre sikt. 

Avhengighet: 

Alkohol er et rusmiddel det er lett å bli avhengig av. Det kan bety at man trenger alkohol for å få livet til å fungere, mestre ulike situasjoner eller komme bort fra det som er vondt. Er man avhengig kan man kjenne stadig sug etter mer alkohol. Personer som har mentale og fysiske utfordringer, altså at man opplever tristhet, angst og depresjon, eller at man har fysiske tilstander som gjør livet vanskelig, er ekstra sårbare for å kunne utvikle avhengighet. Det samme gjelder personer som er oppvokst med foreldre/foresatte og andre nære som har alkoholproblemer. Opplever du at du drikker for mye alkohol, eller drikker alkohol for å komme bort fra det i livet som er vanskelig, er det viktig å snakke med personer du stoler på og som vil ta deg på alvor. Det kan være en god venn, voksenperson, helsesykepleier på skolen eller fastlegen din. Det at du innser at du kanskje har et problematisk forhold til alkohol og at du ønsker å snakke med noen om dette er den viktigste veien til å gjøre noe med problemet.Untitled 15 Of 28

Hvordan kan jeg si nei til alkohol?

Ikke alle ungdommer liker eller ønsker å drikke alkohol. Noen drikker fordi de ikke vil bli holdt utenfor vennegjengen eller et miljø som de ønsker å være en del av. De er redd for at de skal bli sett rart på, få spørsmål om hvorfor de ikke drikker, at noen skal synes de ikke er tøffe, eller at man rett og slett kan bli sosialt utestengt. Dette kan kalles drikkepress, og kan oppleves på ulike måter. Dersom du ikke ønsker å bruke alkohol eller andre rusmidler skal du vite at det er helt greit og at du ikke er alene om det. Det kan være lettere å stå imot drikkepress dersom du selv er bevisst på hvorfor du ikke ønsker å drikke. Noe av det beste vil kanskje være å bli kjent med andre som ikke ønsker å drikke, så føler man seg ikke alene om det. Dersom du kommer i en situasjon der du ønsker å si nei til alkohol er det flere ulike måter å gjøre dette på. Det viktigste er at du finner en grunn som du føler er sann for deg, og som du står inne. Dersom du har bestemt deg for hva du vil si og gjøre før du kommer på en fest, blir det trolig lettere for deg å si nei i situasjonen. Det kreves ofte mer mot til å si nei til alkohol og andre rusmidler enn å si ja, og dersom du klarer å feste og ha det gøy uten rusmidler er det både sunnere og mer modig. 

Drikk, men ha litt kontroll.

Vi forstår at noen også velger å drikke, og dersom du gjør det er det ting du kan gjøre for å minske både kortvarige og langvarige skader.

-Drikk med måte. Prøv å ikke bli dritings på en halvtime. Unngå sprit. Da kan du også holde ut lengre på festen.

- Drikk vann innimellom alkoholen, og gjerne spis litt på forhånd. Da tåler kroppen mer alkohol.

- Vær med venner du stoler på og er trygg på mens du drikker. Det kan gjøre det tryggere dersom noe skulle hende.

Du må gjerne chatte med oss i Youchat om alkohol og rusmidler enten du bare er nysgjerrig eller føler at ditt eller andres alkoholbruk er et problem.

Untitled 22 Of 28