Sjekk livmorhalsen

Sjekk livmorhalsen jevnlig og forebygg livmorhalskreft

Queer2

HPV smitter seksuelt

HPV-virus overføres seksuelt, både ved slimhinnekontakt og intim hudkontakt. Kondom gir begrenset beskyttelse mot HPV fordi kondomet ikke dekker huden rundt kjønnsorganene. Viruset kan overføres mellom alle kjønn og er svært utbredt (1).

HPV kobles til flere krefttyper enn livmorhalskreft

Den eneste kjente årsaken til livmorhalskreft er HPV-infeksjon (2). En kronisk infeksjon med de kreftfremkallende HPV-virusene kan i løpet av 10-20 år føre til livmorhalskreft. Årlig dør ca 70 nordmenn av livmorhalskreft, halvparten tok ikke jevnlige celleprøver (3). 

HPV-infeksjon kan også føre til anal-/endetarmskreft, vaginalkreft, kreft i svelg, peniskreft og vulvakreft. Personer som ligger med menn som har sex med menn (MSM) kan være mer utsatt for anal-/endetarmskreft (4).

Celleprøven avdekker forstadiet til livmorhalskreft 

Hensikten med celleprøven er å oppdage og behandle celleforandringer i livmorhalsen. Celleforandringer er forstadiet til livmorhalskreft. Celleprøven tas hos fastlege/gynekolog i forbindelse med en underlivsundersøkelse. 

Hvis man stiller forberedt øker det sjansen for at prøven kan analyseres. Prøven kan ikke tas når man har mensen og man bør unngå sex de siste to dagene. Ikke bruk tamponger, fødselspreventivt skum, geléer, vaginale kremer eller vaginale medisiner de to siste dagene før prøven (5).

HPV-vaksinen forebygger livmorhalskreft

En svensk studie fra 2020 viser at de som tok HPV-vaksinen før fylte 17 år hadde 88 prosent lavere risiko for å utvikle livmorhalskreft. De som ble vaksinert i alderen 17 - 30 år hadde 53 prosent lavere risiko for å utvikle livmorhalskreft (6). 

Kreftregisteret anbefaler at også de som er vaksinert tar jevnlige celleprøver (7). 

Vaksinen kan i tillegg beskytte mot anal-/endetarmskreft, vaginalkreft, kreft i svelg, peniskreft og vulvakreft (8).

Juridisk mann og livmorhals?

Juridiske menn som har livmorhals får ikke tilsendt påminnelse fra Livmorhalsprogrammet (9) om at det er på tide med en ny celle- eller HPV-prøve. Det betyr at denne gruppen selv må huske å ta celle- eller HPV-prøven. Lag gjerne en avtale med fastlegen din! 

Normalt sendes påminnelsen fra Livmorhalsprogrammet ut når det har gått 3 år siden siste prøve. I forbindelse med implementering av ny screeningmetode vil testfrekvensen for personer i aldersgruppen 34 - 69 år være hvert 5. år (10).

Å ta en celleprøve

En del som anbefales å ta jevnlige celleprøver opplever den gynekologiske undersøkelsen som ubehagelig. Enkelte kvier seg i så stor grad at de dropper å ta celleprøven. Det gjelder både lesbiske, folk som ikke har gjort det før, personer som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, transpersoner og en rekke andre. 

Dersom dette gjelder deg kan det være lurt å ta det opp med legen din i forkant. Det er avgjørende at legen din har kompetanse og personlig egnethet til å møte deg på en god måte som gjør at du føler deg trygg og ivaretatt. Dersom samtalen deres ikke bidrar til det kan du vurdere å bytte fastlege. Du er ikke forpliktet til å gjennomføre undersøkelsen selv om du har møtt opp til legetimen for å ta en celleprøve. 

Hvem du er og hvilket kjønn du opplever deg som er det bare du som vet, men det bryr ikke HPV-viruset seg om. Derfor er det viktig at du sjekker deg - uansett hvem du er.

Helsestasjon for kjønn og seksualitet (0 - 30 år), Oslo kommune
Offline