bedre seksuell helse siden 1983

Vår søsterorganisasjon Aidsfondet gjennomføre en undersøkelse i 2017 om seksuell helse blant lesbiske, biseksuelle, skeive og andre kvinner som har sex med kvinner.

Woman 3287956 1920

Formålet med undersøkelsen var å få kunnskap om målgruppens seksuelle helse med fokus på 1) kunnskap om seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) og hvordan kvinner beskytter seg når de har sex med kvinner, 2) seksuell atferd, herunder bruk av beskyttelse, testatferd og prevalens av seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) og HPV-relaterte celleforandringer og 3) opplevelser i møtet med helsetjenesten.

Deltakere ble rekruttert online via sosiale medier og nyhetsbrev, samt ved utdeling av visittkort under Copenhagen Pride og MIX –LGBT Film Festival, Femø Kvindelejr og gjennom samarbeide med LGBT+-organisasjoner i Danmark.

Et online spørreskjema undersøkelse med 1816 respondenter, hvorav 1439 besvarte alle spørsmålene. Rapporten har tatt utgangspunkt og analysert svarene til de 1439 som besvarte alle 45 spørsmålene i undersøkelsen.

Noen funn fra undersøkelsen:

Målgruppen blir smittet med SOI gjennom sex med kvinner: Det gjelder spesielt for herpes og kjønnsvorter. De respondentene som identifiserte seg som lesbiske og homoseksuelle svarte at de var blitt smittet en kvinne i 50 % og 40,4 % av tilfellene for henholdsvis herpes og kjønnsvorter.

Målgruppen tester sig sjeldent for SOI: Det gjelder særlig for de av respondentene, som identifiserer seg som lesbiske. Kun halvparten av lesbiske respondenter er blitt testet, hvor det ikke har vært en del av en rutineundersøkelse ved graviditet og fertilitetsbehandling, og 36,6 % er aldri testet for SOI. 57,7 % av alle respondenter er aldri i testet i forbindelse med sex med kvinner.

Målgruppen har et lavt kunnskapsnivå: 80,7 % av samtlige respondenter føler seg ikke tilstrekkelig opplyst om risiko for smitte med SOI og behov for beskyttelse med sex mellom kvinner.

En del av målgruppen har negative opplevelser i helsetjenesten: 48,6 % av skeive, 23 % panseksuelle og 14,6 % av lesbiske respondenter har hatt negative opplevelser i helsetjenesten i forhold til seksuell orientering, sexpraksis, kjønnsidentitet og/eller kjønnsuttrykk.

Målgruppen er generelt usynlig i helsetjenesten: 91,9 % blir ofte oppfattet som heteroseksuelle i helsetjenesten. Det betyr, at de selv aktivt må korrigere helsepersonellet for ikke at bli tatt for å være heteroseksuell, og at mulige barn og partnere blir neglisjert eller oversett. Dette bidrar til usynliggjøring av målgruppen, feilinformasjon samt manglende mulighet for god helseinformasjon og veiledning.

Les rapporten her