bedre seksuell helse siden 1983

Å komme ut av skapet er en prosess som innebærer å fortelle andre om egen identitet som gjerne skiller seg fra det som er forventet.

Pride Helseutv 592

Dette innebærer seksuell legning eller kjønnsidentitet. Det blir ofte forventet at man er heterofil og at man har en kjønnsidentitet som samsvarer med det biologiske kropp ved fødsel. Personer som ikke identifiserer seg som heterofil eller ikke opplever samsvar med kjønn/kropp går derfor gjennom prosessen ved å komme ut av skapet.

Hvordan komme ut av skapet?

Prosessen med å komme ut av skapet har gjerne pågått innvendig en stund før man kommer ut til andre. Mange ønsker å være helt sikker på egen legning før man forteller det til andre, og det kan ta tid før man føler seg komfortabel med å si det høyt. Hvordan man kommer ut til andre kan skje på flere ulike måter. Noen opplever det som skummelt og vanskelig, andre opplever det som en befrielse.

Når man er kommet til det punktet at man vil åpne seg til andre er det vanlig å velge en man står nært og stoler på. Dette kan være en venn, familiemedlem eller noen andre man har et godt forhold til.

Uansett hvordan man kommer ut, vil de aller fleste føle på en lettelse å komme ut og blir mottatt av de nærmeste på en god måte. Det oppleves befriende å slippe å skjule egen identitet. Velg en måte du selv er komfortabel med.

Å være åpen i samfunnet

Til tross for at samfunnet blir mer og mer inkluderende synes noen at det er vanskelig å være åpen om legning og identitet. Å være homofil eller lesbisk blir i stor grad akseptert blant befolkningen. Uansett legning og seksualitet kan man føle at det er vanskelig å være åpen. Det er også ulike miljøer som har fordommer mot homofili hvor åpenhet i verstefall kan føre til vold eller utestengelse. Å være med personer som selv kjenner seg igjen i egen situasjon kan gjøre at man føler seg mer trygg på seg selv. Det er også viktig å respektere personen som ønsker å komme ut, og la personen selv ha kontroll over prosessen.