bedre seksuell helse siden 1983

Selvtest for hiv – tilgjengelighet og anonymitet er viktig

Resultatene fra Helseutvalgets pilotprosjekt “Selvtest for hiv” viser også at hver fjerde som bestilte en hivtest testet seg for første gang.

Evalueringsrapport Selvtest Helseutvalget

Pilotprosjektet “Selvtest for hiv” ble lansert 7. oktober 2016 med mål om å få flere til å teste seg, og i løpet av to uker ble i overkant av 1000 hivtester bestilt og sendt ut.

Resultatene fra prosjektet er nå tilgjengelige i en rapport som er publisert på Helseutvalgets nettsider.

Mange som ikke hadde testet seg før

Halvparten av de som bestilte selvtesten var menn som har sex med menn (MSM) som sjelden eller aldri tester seg for hiv. Med sjelden menes at det var minst to år siden forrige hivtest. Evalueringen av prosjektet viser også at seks av ti brukere oppga å ha hatt ubeskyttet analsex med én eller flere partnere de siste seks månedene. Den vanligste motivasjonen for å bestille en selvtest var tilgjengelighet, etterfulgt av anonymitet.

Nøkkeltall fra prosjektet:

  • 1025 selvtester for hiv ble bestilt fra Helseutvalgets nettsider
  • To av tre av de som bestilte testen tilhørte MSM-gruppen
  • To av tre av de som bestilte testen bodde i andre fylker enn Oslo
  • Halvparten av brukerne var MSM som sjelden eller aldri tester seg for hiv
  • 6 av 10 har hatt ubeskyttet analsex med én eller flere partnere de siste seks månedene
  • Fire personer meldte om positiv test, hvorav to av disse tok kontakt med Aksept

Håper på relansering av tilbudet

Erfaringene fra pilotprosjektet gir grunn til å igjen tilby selvtester for hiv. Pilotprosjektet er nå over, og Helseutvalget jobber for å finne en måte å igjen kunne tilby testene på. Forhåpentligvis kan selvtester for hiv etableres som et fast tilbud, men dette avhenger av muligheter for fremtidig finansiering. I regjeringens strategi for seksuell helse (s. 42) står det at et pilotprosjekt for hjemmetest for seksuelt overførbare infeksjoner skal vurderes.

Helseutvalget tilbyr som vanlig gratis hurtigtester for hiv og syfilis på Sjekkpunkt, som i samarbeid med Olafiaklinikken nå også tilbyr tester for gonoré og klamydia.