bedre seksuell helse siden 1983

Det er Pride og HIV-tallene går i riktig retning. Helseminister Bent Høie ville gjerne få en orientering fra Helseutvalget om arbeidet vårt og hva vi opplever er utfordringene fremover.

Helseminister Bent Høie og høyres ordførerkandidat i Oslo Saida R. Beigum besøkte Helseutvalget i dag og fikk en statusoppdatering om hvordan det går med lavterskeltilbudet Sjekkpunkt. Tilstede var også nyansatt seksjonsleder på Olafiaklinikken Usha Hartgill, leder av infeksjonspoliklinikken ved Oslo Universitetssykehus Bente Bergersen, generalsekretær Susanne Demaou Øveregaard og prosjektleder Krisztian Rozsa i Skeiv verden.

Møtet omhandlet ulike temaer som ble løftet frem av våre sentrale samarbeidspartnere. Blant annet ble PrEP utfordringene Olafiaklinikken står i diskutert. I dag står omlag 450 msm på PrEP, og ytterligere 150 i kø for å komme til en vurderingssamtale. Overlege Bente Bergersen løftet frem arbeidet og behovet for et nasjonalt kvalitetsregister for hiv-behandling. ABC-kjærlighet seminar, som skal gå av stabelen i Oslo 19. juni i regi av Skeiv verden i samarbeid med Helseutvalget, ble også presentert. Avslutningsvis ble Helseministeren utfordret til å innføre gratis selvtester for hiv. Med et slikt hivtest-supplement vil vi kunne ytterligere nå ut til grupper som aldri eller sjelden tester seg. 

Foto: Per Aubrey B. Tenden/HOD

Img 3483