HIV-test

Har du testet deg for hiv hjemme anbefales du å ta en ny test

På grunn av mangelfull bruksanvisning anbefaler Helseutvalget alle som har bestilt og tatt testen hjemme om å ta en ny test. 

Tusen gratis hivtester ble bestilt fra Helseutvalgets nettsider og sendt ut i tidsrommet 7. -  24. oktober som en prøveordning. Dersom du er en av dem som tok denne testen, så anbefales det at du tar en ny test for å være på den sikre siden.

Helseutvalgets egenproduserte bruksanvisning inneholdt ikke tilstrekkelig informasjon, noe som kan ha ført til at enkelte har brukt testen feil og/eller feiltolket testresultatet. 

Fram til manglene ved bruksanvisningen er rettet opp vil ikke Helseutvalget sende ut flere tester.

Flere tilbud om hivtest

En ny hivtest kan tas hos fastlege eller på en klinikk. Også hurtigtester tilbys flere steder, her finner du en oversikt over hvor i landet du kan teste deg.

Helseutvalgets tilbud om hurtigtest for hiv, Sjekkpunkt, holder åpent i Oslo sentrum mandag-lørdag hver uke, og vil også bli å finne i Bergen, Stavanger og Tromsø i løpet av november. Se Helseutvalgets nettsider for åpningstider og mer informasjon.

Kontaktinfo ikke lagret av hensyn til anonymitet

På grunn av rutiner for anonymitet har ikke Helseutvalget tilgang til kontaktinformasjon til de som har bestilt testen og har ikke mulighet til å kontakte dem direkte.

Har du benyttet deg av selvtest/hjemmetest for hiv og har spørsmål, kan du ta kontakt med Helseutvalget på telefon 23 35 72 00 eller chatte anonymt på disse nettsidene.


Information in English

We recommend you to test again if you have ordered and used our HIV test. The reason for this is lack of information in the instructions for use.

Thousand free of charge HIV tests was ordered from our web pages and shipped out from Helseutvalget in the period from October 7th to October 24th. If you ordered the test, we recommend you to test again to be sure of the result. 

Our self made instructions booklet did not feature the necessary information. This could have led to errors during the testing, since some users may have read off the results wrong.

There are no reasons to believe anything is wrong with the test itself, it is the missing information in our instructions for use booklet that is behind the recommendation to test again.

Test for HIV

Find your closest testing venue here.

Our rapid test venue, Sjekkpunkt, is open in Oslo every Monday to Saturday, and will also be available in Bergen, Stavanger and Tromsø in November. Go to the pages for Sjekkpunkt to see when and where you can test.

Anonymous HIV testing service

Because our HIV testing service where you could order the test was anonymous, we have no contact information for the users who did order the test. Because of this, we have no easy way of contacting these users directly.

If you have ordered our self test for hiv and do have questions, please contact us on our phone line (+47) 23 35 72 00 or chat with us anonymous on these web pages.

Aktuelt15