Selvtest for hiv

Helseutvalget jobber i 2018 for å lansere en ny selvtest for hiv

Ønsker å kunne tilby selvtest for hiv igjen

Helseutvalget jobber i 2018 for å relansere selvtesten for hiv. 

Høsten 2016 sendte Helseutvalget ut hivtester som en prøveordning, men denne ble avsluttet fordi bruksanvisningen som fulgte med i pakken var mangelfull. 

For informasjon om når selvtesten for hiv eventuelt relanseres, følg med på våre nettsider, vår Facebook-side eller meld deg på vårt nyhetsbrev nederst på disse sidene.

Test deg på Sjekkpunkt

På vårt testetilbud Sjekkpunkt kan du teste deg for hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner. Det er alltid gratis og tar du hurtigtester er det helt anonymt. 

Fra april 2017 deler vi på Sjekkpunkt også ut hjemmetester for gonoré og klamydia i samarbeid med Olafiaklinikken.

Flere tilbud om hivtest

Du kan også teste deg for hiv  hos fastlege eller på en klinikk. Hurtigtester tilbys flere steder, og her finner du en oversikt over hvor i landet du kan teste deg.

Aktuelt15
Offline