PrEP i Bergen

PrEP i Hordaland og Sogn og Fjordane

Nå kan du som bor i Hordaland og Sogn og Fjordane få henvisning til PrEP-tilbud på Haukeland Universitetssjukehus.

PrEP-tilbud i Hordaland og Sogn og Fjordane

Innbyggere i Oslo og Akershus har hatt tilbud om PrEP-konsultasjoner på Olafiaklinikken siden februar, og nå er et lignende tilbud tilgjengelig for innbyggere i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Preeksponeringsprofylakse, ofte kalt PrEP, vil si bruk av medisiner for å forebygge hiv-infeksjon.

Tilbudet i Bergen finner du her:

Helse-Bergen, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus
Adresse: Jonas Lies veg 65, 5021 Bergen
Telefon: 55 97 30 00
Ansvarlig for tilbudet vil være overlege Rafael Alexander Leiva
E-post: rale@helse-bergen.no

Henvisning

Du kan be fastlegen din eller venerisk poliklinikk om å sende henvisning til PrEP. Du kan også henvise deg selv ved å sende en epost med PrEP i emnefeltet til rale@helse-bergen.no. Du trenger ikke gi andre opplysninger i eposten enn navnet og telefonnummeret ditt.
 
Timetildeling
Vanligvis vil du få time i løpet av 1-3 uker etter at henvisning/epost er mottatt.
 
Oppmøte
Medisinsk Poliklinikk ligger i 2. etasje i Sentralblokken. Følg skilting fra heis eller rulletrapp til Medisinsk poliklinikk. Kommer du opp rulletrappen i 2. etasje ligger ekspedisjonen til høyre og gjennom døren.

Ekspedisjonen er åpen mandag - fredag, kl. 07.30 - 16.00.

Henvend deg i ekspedisjonen slik at legen kan få vite at du har kommet. Har du spørsmål om timen kan du ringe 55 97 30 00.

Offline