bedre seksuell helse siden 1983

Panelsamtale om vold i nære relasjoner mellom kvinner

Helseutvalget inviterer til panelsamtalen Vold i nære relasjoner mellom kvinner på Kulturhuset tirsdag 21. juni kl. 17:45 - 18:45 (Laboratoriet scene). Velkommen!

KSK22 pexels rodnae productions 5617865

Vold i nære relasjoner mellom kvinner
Forskning tyder på at vold forekommer like hyppig i likekjønnede relasjoner som andre par. Hva vet vi om volden som utøves mellom kvinner og hva vet vi ikke?

Er noen typer vold mer typisk i nære relasjoner mellom kvinner og hvor går egentlig grensa mellom usunne og voldelige relasjoner? Har lesbiske og andre LHBTIQ-personer særlige sårbarheter?

Hvordan utvikler vold i nære relasjoner seg og hva gjør man hvis man utsettes for vold eller usunn kontroll av partneren sin? Hva kan man gjøre hvis man tror man utsetter partneren sin for vold?

Hvordan oppleves det å kontakte hjelpeapparatet og hva skjer når man gjør det? Er det annerledes for skeive og hva kan hjelpeapparatet gjøre for å møte skeive voldsutsatte på en enda bedre måte?

Disse spørsmålene danner utgangspunkt for panelsamtalen Vold i nære relasjoner mellom kvinner. Arrangementet er gratis og du trenger ikke å melde deg på i forkant.

Panelsamtalen finner sted på Kulturhuset tirsdag 21. juni 2022 kl. 17:45 (se i kart). Panelet som skal drøfte tematikken består av

 • Carolina Øverlien
  Øverlien er forskningsleder ved seksjon for vold og traumer ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKTVS). Øverlien har blant annet publisert artikkelen Young People´s Experiences of Violence and Abuse in Same-sex Relationships: Understanding and Challenges som kan leses her
 • Ingvild Holm Fjær
  Fjær er prosjektleder ved Oslo krisesenter og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner. Fjær har blant annet vært prosjektleder for ungerelasjoner.no, en nettside for dem som lurer på om du er i en usunn relasjon
 • Hanne Gjermo
  Gjermo er kontorleder og psykologspesialist ved Alternativ til vold (ATV), et behandlings- og kompetansesenter med særlig fokus på vold i nære relasjoner som i over 30 år har tilbudt behandling til voldsutøvere. I dag treffer ATV både voldsutøver, voldsutsatte og pårørende
 • Kenny
  Kenny har personlig erfaring med hvordan det oppleves å ta kontakt med hjelpeapparatet

Panelsamtalen ledes av Pernille Sivertsen. Sivertsen er rådgiver i Helseutvalget og prosjektleder for Helseutvalgets prosjekt Kvinne som har sex med kvinner - kjenn din kropp! som støttes av Helsedirektoratet.

Panelsamtalen er en del av Pride House 2022.

Er du i en voldelig relasjon og trenger hjelp?
Se www.dinutvei.no for å få oversikt over hjelpeapparatet i hele Norge.