Nedgang i hivsmittede i Norge

Nedgang i hivsmittede i Norge

Tall fra Folkehelseinstituttet viser en nedgang av hivsmittede i Norge i 2018. Meldte tilfeller blant menn som har sex med menn er klart fallende.

Helseutvalget 2016 4034

Meldte hivsmittede i Norge i 2018

Antall meldte hivtilfeller i Norge er fallende og 2018 er det første året siden 2001 det er registrert færre enn 200 nye tilfeller på ett år. 

I 2018 ble det meldt om 191 hivsmittede i Norge (2017: 213), hvorav 122 menn og 69 kvinner. 110 av tilfellene var innvandrere smittet før ankomst og 52 av disse kjente sin hivstatus ved ankomst til Norge.

Menn som har sex med menn

I 2018 ble det meldt om 73 hivtilfeller blant menn som har sex med menn (2017: 88). Nedgangen er særlig tydelig blant norskfødte MSM, men også blant MSM med innvandrerbakgrunn er det meldt om færre hivpositive enn i 2017.

Av de 28 norskfødte MSM meldt i 2018 var 16 smittet i utlandet og 12 smittet i Norge (2017: 23)

I Oslo er antallet påvist smittede redusert med nærmere 80 % siden toppen i 2009.

Utbredelse og forebygging

Folkehelseinstituttet (FHI) overvåker hivsituasjonen i Norge gjennom anonyme meldinger til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Totalt er det meldt om 6468 hivpositive tilfeller i Norge.

FHI trekker frem kondombruk, tidlig diagnostikk, rask start med behandling og PrEP til spesielt risikoutsatte grupper som de viktigste forebyggende tiltakene.

Du kan lese mer om hivsituasjonen i Norge på FHIs hjemmesider eller lese rapporten "Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2018".

Hurtigtest for hiv og andre infeksjoner

Sjekkpunkt tilbyr hurtigtester for hiv og syfilis. Du får svar på ett minutt og det er gratis og helt anonymt. 

Sjekkpunkt tilbyr i tillegg tester for gonoré og klamydia for alle som er bosatt i Oslo. Testene er gratis, men ikke anonyme. Prøvene leveres til Olafiaklinikkens laboratorium som trenger din kontaktinformasjon for å gi deg tilbakemelding på prøvene.


Offline