bedre seksuell helse siden 1983

Gonoré i Norge femdoblet på ti år

Stadig flere får påvist den seksuelt overførbare infeksjonen gonoré. Nå håper den frivillige organisasjonen Helseutvalget å gjøre det enklere å teste seg.

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte i dag en oversikt over gonoré- og syfilissituasjonen i Norge med tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). 

I 2016 ble det meldt 1096 gonorétilfeller i Norge mot 851 tilfeller i 2015. FHI peker på at det også i Sverige og Danmark registreres en kraftig økning av gonoré, og frykter at dette kan bety starten på en mer omfattende spredning i Norge.

Vil gjøre det enklere å teste seg for gonoré

Det finnes i dag tester for gonoré til hjemmebruk, som innebærer at man tar prøven på egenhånd for deretter å sende inn prøven – man vil kun trenge å gå til legen om man behøver behandling. Helseutvalget, som har jobbet med forebygging av hiv, gonoré og andre seksuelt overførbare infeksjoner i mer enn 30 år, håper å snart kunne tilby slike hjemmetester via sitt lavterskeltilbud Sjekkpunkt:

– Vi i Helseutvalget jobber nå sammen med Olafiaklinikken for å gjøre hjemmetestene for gonoré tilgjengelige for våre målgrupper, og vi håper å ha dette klart allerede i april, sier Rolf Martin Angeltvedt, daglig leder i Helseutvalget.

Angeltvedt mener det er flere fordeler med slike tester for gonoré i en tid da stadig flere smittes:

– Det kan senke terskelen for å ta en test, og gjøre at man får behandling tidligere samtidig som det blir mindre sannsynlig at man smitter andre.

Fem tegn på at du bør teste deg for gonoré.

Folkehelseinstituttets oversikt viser at av de 876 mennene som ble smittet med gonoré i 2016, var 598 smittet homoseksuelt. Økningen av gonoré i 2016 ses særlig i Oslo og Akershus, som til sammen står for 763 av de totalt 1096 registrerte tilfellene. 

Det ble i 2016 også meldt inn 188 tilfeller av syfilis mot 172 tilfeller i 2015, og Folkehelseinstituttet melder at det er 40 år siden sist et så høyt tall ble registrert.

Folkehelseinstituttet: Gonoré og syfilis i Norge 2016