bedre seksuell helse siden 1983

Selvtest for hiv - gratis og anonymt

Etter Helseutvalgets pilotprosjekt i 2016 hvor 1 000 selvtester for hiv ble sendt ut på to uker er selvtesten for hiv tilbake.

Hivtest rawpixel

Selvtesten er et tilbud til dem som sjelden eller aldri tester seg for hiv. Kan du teste deg for hiv hos fastlegen, klinikker for seksuell helse eller på et av de mange lavterskeltilbudene bør du fortsette å benytte deg av dem.

Hivtest.no kan du enkelt finne ut om du er i målgruppen for selvtesten og om man har vært utsatt for risiko. Det er opprettet en anonym chat som gir brukere råd, veiledning og mulighet til å bestille selvtesten for hiv.

Slik fungerer det

  • Chat med oss for bestilling
  • Svar på spørsmålene
  • Test deg selv for hiv

Hivtest.no er et samarbeid mellom Kirkens bymisjon, Helseutvalget, HivNorge og Skeiv Verden

Besøk hivtest.no