bedre seksuell helse siden 1983

Mammografiprogrammet

Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene som som regel tas i forbindelse med Mammografiprogrammet, et screeningtilbud til alle norske kvinner mellom 50 og 69 år.

Michelle leman 6798910

Brystkreft er den hyppigste kreftformen i Europaregionen og så mange som 1 579 kvinner i Europaregionen får diagnosen hver eneste dag. Alkoholkonsum er en vesentlig risikofaktor og årsaken til 7 av 100 brystkrefttilfeller.

Ved å følge WHOs anbefaling om å redusere alkoholinntaket kan du redusere risikoen for å utvikle brystkreft.

Mammografiprogrammet redder liv
Kreftforeningen anbefaler at kvinner i alderen 50 - 69 år deltar i Mammografiprogrammet. I programmet undersøkes brystene hos kvinner som ikke har symptomer på brystkreft.

Hensikten er å oppdage tilfeller av brystkreft som ikke ellers ville blitt oppdaget og på den måten redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.

Forskning viser at Mammografiprogrammet reduserer dødeligheten av brystkreft med 20-30 prosent blant kvinnene som deltar.

Slik foregår brystundersøkelsen

Yngre og eldre kan også ha nytte av screening
Internasjonalt er det fagmiljøer som anbefaler at mammografiscreening også bør tilbys kvinner i alderen 40 - 49 år og i alderen 70 - 74 år.

Kreftforeningen arbeider for at Mammografiprogrammet skal utvides til å omfatte disse aldersgruppene. Hvis Kreftforeningen får gjennomslag vil Mammografiprogrammet rette seg mot norske kvinner i alderen 40 - 74 år.

Per i dag retter Mammografiprogrammet seg mot norske kvinner i alderen 50 - 69 år.

Undersøk brystene selv
Mange oppdager en kul eller andre forandringer i brystene selv og oppsøker lege. Det er bedre å gå en gang for mye til legen enn en gang for lite.

Klikk på knappen under for å se en video om hvordan du selv kan undersøke brystene dine - og gjør det til en vane!

Slik undersøker du brystene dine (youtube.com)