EMIS-rapporten er klar

Deltok du i EMIS-studien i 2017? – Nå foreligger resultatene

EMIS-2017 (European Men-Who-Have-Sex-With-Men) er klar. EMIS-2017 er en europeisk undersøkelse om helserelaterte spørsmål blant menn som har sex med menn (msm). Fra oktober 2017 til og med januar 2018 deltok over 100.000 menn fra over 50 land.

EMIS-2017 er en studie hvor hovedformålet er å øke kunnskapen til msm sin seksuelle- og psykiske helse, risikoatferd, rusbruk, sosiale støtte og bruk av helsetjenester for å bedre kunne iverksette forebyggende tiltak. Rapporten som legges frem i dag er de norske resultatene av undersøkelsen. Homofile, bifile og andre menn som har sex med menn er fortsatt den mest utsatte gruppen for å smittes med hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner i Norge. 

De innsamlede dataene er selvrapporterte og det hefter utfordringer til denne type ikke-representative data. Vi kan derfor ikke bruke resultatene av denne undersøkelsen ukritisk, og tolke de som uttrykk for kunnskap og atferd for hele gruppen msm i Norge. Men, resultatene forteller oss om at det praktiseres betydelig sex uten kondom med tilfeldige partnere, sier daglig leder i Helseutvalget, Rolf M. Angeltvedt.

Skjermbilde 2016 09 16 Kl 11 07 53

PrEP og psykisk helse

EMIS-2017 er en europeisk internettbasert tverrsnittsundersøkelse. Undersøkelsen er en utvidelse av den første EMIS-undersøkelsen som ble gjennomført i 2010, og inneholder en rekke nye spørsmål. Dette gjelder blant annet spørsmål om PrEP (forebyggende hiv-behandling), psykisk helse, og rusbruk i kombinasjon med sex. 

– Selv om hiv-tallene fortsetter å gå ned, som et resultat av økt testing, effektiv hiv-behandling av personer som lever med hiv og PrEP, viser denne studien at det er variasjoner mellom ulike grupper i msm-populasjonen, og at arbeidet må ytterligere målrettes når det kommer til testing, hvem som får tilbud om PrEP og at det er mye ugjort på rusfeltet, fortsetter Angeltvedt.

– På en skala fra én til ti om vurdering av den siste seksuelle opplevelsen, var medianverdien syv noe som kan sies å være et hyggelig resultat for de som har deltatt i studien. Hvorvidt dette er representativt for hele msm-populasjonen er vanskelig å fastslå med denne type data, avslutter Angeltvedt.

Anbefalinger

Basert på resultat fra undersøkelsen, mener forfatterne det er viktig at det helsefremmende og forebyggende arbeidet blant msm videreutvikles og målrettes ytterligere for blant annet å:

  • Øke kondombruk ved samleie med ikke-fast partner
  • Styrke kunnskap om, og tilgjengelighet til, PEP og PrEP
  • Motivere for bedre kommunikasjon og større åpenhet om hivstatus og PrEP-bruk før eller når man har sex
  • Øke hivtesting og testing for andre seksuelt overførbare infeksjoner
  • Sikre at personer med ny hivdiagnose får nødvendig informasjon fra helsepersonell og tilgang til gode og effektive mestringstiltak
  • Styrke innsatsen med rus- og skadereduserende tiltak, både når det gjelder alkohol og illegale rusmidler.
  • Fortsette arbeid for at lhbti personer skal kunne oppleve samfunnet som trygt og inkluderende

I Norge er det Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helseutvalget som står bak undersøkelsen.

Les resultatene fra rapporten på Folkehelseinstituttet.no. De Europeiske datane ligger på Esticom.eu.