Andre tilbud

Andre tilbud til deg

Det kan være fint å snakke med noen, og i tillegg til våre tilbud om samtale på chat, telefon eller ansikt til ansikt, finnes det mange andre som er der for deg.

 • Helsenorge - det offentliges kanal for helseinformasjon og digitale helsetjenester
 • Ung.no - det offentliges informasjonskanal for ungdom
 • Helsestasjon for ungdom - veiledning for unge
 • Klara Klok - spørsmål og svar om følelser, seksualitet, kropp, helse og rus
 • Sex og samfunn - klinikk i Oslo for deg som er 26 år eller yngre
 • Olafiaklinikken - klinikk i Oslo som tilbyr testing for seksuelt overførbare infeksjoner
 • Aksept - senter for alle berørt av hiv
 • FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
 • HivNorge - interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv, pårørende og andre berørt eller opptatt av hiv
 • Skeiv Verden - interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bilfile, intersex, trans- og queerpersoner (lhbtiq) med minoritetsbakgrunn
 • Folkehelseinstituttet - statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Andre som burde være på denne listen?

Ta kontakt med oss, og fortell oss hvem og hvorfor!

Aktuelt 08
Offline