Amfetamin

Amfetamin - sentralstimulerende

Amfetamin er en stimulant som fjerner hemninger, gir en følelse av energi og velvære og styrket selvbilde. Overdoser er ikke så vanlig, men for store doser amfetamin kan føre til feber, rask puls og pust, kramper, brystsmerter og økt blodtrykk. Også hjerneblødning, forstyrrelser i hjerterytme og hjerteinfarkt kan forekomme.

Metamfetamin - lang virketid

Mye av amfetaminet som er å få kjøpt i Norge er egentlig metamfetamin, og er en kraftig type amfetamin som inneholder ulike industrikjemikalier som vaske- og renseprodukter. Denne varianten brukes noen ganger som sex- og partydop og har lang virketid.

Amfetamin kan være avhengighetsdannende, og langvarig bruk er forbundet med skader på indre organer som hjerte, lunger, lever og nyrer. Også aggressiv adferd, paranoia, psykoser og hallusinasjoner kan forekomme som følge av amfetaminbruk. Les mer om amfetamin på helsenorge.no

Arena 02
Offline