bedre seksuell helse siden 1983

Amfetamin - Et sentralstimulerende rusmiddel

Original 1778836643

Amfetamin er et sentralstimulerende stoff som fjerner hemninger, gir en følelse av energi og velvære og styrket selvbilde. Overdoser er ikke så vanlig, men for store doser amfetamin kan føre til feber, rask puls og pust, kramper, brystsmerter og økt blodtrykk. Også hjerneblødning, forstyrrelser i hjerterytme og hjerteinfarkt kan forekomme.

Amfetamin kan være avhengighetsdannende, og langvarig bruk er forbundet med skader på indre organer som hjerte, lunger, lever og nyrer. Også aggressiv adferd, paranoia, psykoser og hallusinasjoner kan forekomme som følge av amfetaminbruk. 

Vil du vite mer om amfetamin?

Oslo-Universitetssykehus.no

Rusopplysningen.no

Rustelefonen.no