bedre seksuell helse siden 1983

Hvis du trenger sosial støtte eller trenger noen å snakke med ta kontakt med oss i Helseutvalget på telefon 23357202 eller bruk chatten på helseutvalget.no.

Du kan også bestille time direkte til samtaletilbudet vårt "Sett ord på det". Du kan også kontakte Oslo kommunes kriseteam hvis du trenger noen å prate med, eller er bekymret for noen av de rundt deg. Oslo kommunes kriseteam har tlf.nr. 23 48 70 90.

Oslo kommune har også gått ut med råd og anbefalinger til deg som har det vanskelig.

Råd om krisehjelp fra Oslo kommune
Sett ord på det - Bestill time
Image12