bedre seksuell helse siden 1983

Hjemmetest for HPV blir snart en del av Livmorhalsprogrammet

Et nytt tilbud om hjemmetest for HPV forventes å øke deltakelsen i Livmorhalsprogrammet og redusere tilfellene av livmorhalskreft.

KSK E

I dag deltar under 70 prosent av målgruppen i programmet. Regjeringen og Kreftregisteret ønsker å øke deltakelsen til over 80 prosent ved å tilby hjemmetest for HPV.

Over halvparten av livmorhalskrefttilfellene diagnostisert i Norge er blant kvinner som ikke følger Livmorhalsprogrammet.

Hjemmetest er et trygt alternativ til livmorhalsprøve
legeforeningen.no skriver Gunvor Aasbø og Bo Terning Hansen at "En omfattende metaanalyse viser at HPV hjemmetester ved bruk av PCR-baserte assays har like høy sensitivitet for CIN2+ som klinisk tatt HPV-prøve, men har marginalt lavere spesifisitet".

Hjemmetest økte deltakelsen i prøveprosjekt
I 2019 gjennomførte Kreftregisteret studien Equalscreen for å, blant annet, undersøke om et tilbud om hjemmetest kunne øke deltakelsen i Livmorhalsprogrammet blant kvinner som ikke hadde tatt livmorhalsprøve på 10 år.

Studien viser med all tydelighet at et tilbud om hjemmetest til disse kvinnene avdekker et betydelig antall forstadier til kreft og kreft. Dette er tilfeller som ikke ville blitt avdekket ved ordinær påminnelse om å ta screeningprøve hos lege.

Hjemmetest på statsbudsjettet
I statsbudsjettet for 2022
satt Regjeringen Solberg av over 20 millioner kroner for å tilby hjemmetest til oppstart implementering av hjemmetest som en del av Livmorhalsprogrammet.

I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslår Regjeringen Støre å sette av 8 millioner kroner til fortsettelsen av dette viktige arbeidet. Statsbudsjettet vedtas av Stortinget i november-desember 2022.

Mål om oppstart av utsendelse i 2023 / 2024
Det er mye som må være på plass før hjemmetestene kan sendes ut til kvinner i hele Norge. I september 2022 ble det klart at Akershus universitetssykehus (Ahus) skal analysere prøvene.

Livmorhalsprogrammet har som mål å kunne starte utsendelser av HPV hjemmetest til prioriterte grupper i 2023 / 2024.

Det er altså ikke mulig å få tilsendt hjemmeprøve ennå.

Er du i målgruppen for Livmorhalsprogrammet?
Kan du svare ja på spørsmålene under er du i målgruppen for Livmorhalsprogrammet.

1. Har du en livmorhals?
2.
Er du mellom 25 og 69 år?

Hvis du svarer ja på begge er du i målgruppen, uavhengig av seksuell praksis og kjønnsidentitet.

Følg Livmorhalsprogrammet du også