Hiv, digital drift av infeksjonsmedisinsk v/OUS og korona

Hiv, digital drift av infeksjonsmedisinsk v/OUS og korona

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk v/OUS driftes digitalt. Apotek1 i Storgata har tilgang til alle hivmedisiner. 

Hiv er ikke en risikofaktor for å bli alvorlig syk av korona, men alle anbefales på det sterkeste å følge norske helsemyndigheters anbefalinger for å begrense spredningen av koronaviruset.

Shutterstock 616670036

Er du en av pasientene som følges opp ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo Universitetssykehus Ullevål? 


HivNorges hjemmesider finner du oppdatert informasjon om infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved OUS. HivNorge oppdaterer artikkelen fortløpende med ny og relevant informasjon. Sammendraget under er skrevet fredag 20. mars kl. 15:00. 

 • Infeksjonsmedisinsk poliklinikk driftes digitalt. Lokalene er stengt
 • Pasienter som skulle møtt til konsultasjon får SMS om at både blodprøve og konsultasjon er avlyst
 • Legen følger opp pasienten gjennom journalnotater m.m., innkaller til ny kontroll og ringer pasienten ved behov
 • Legen sender/fornyer pasientens e-resept
 • Har du medisiner for de neste to-tre månedene, er det ikke nødvendig å hente nye medisiner 
 • Apotek1 i Storgata har tilgang til alle hivmedisiner og kan bestille inn mer på kort varsel
 • Får du problemer med e-resepten, kan du ta med deg pilleglass/-eske til Apotek1 i Storgata og få ut nye medisiner. Husk legitimasjon!
 • Dersom du er i karantene, isolasjon eller av andre årsaker foretrekker å bli hjemme kan du få tilsendt medisinene i posten. Ta kontakt med ditt apotek for å avtale dette. 

Hiv og korona (covid-19)

Hiv er ikke en risikofaktor for å bli alvorlig syk av korona (HivNorge per 17. mars 2020), men de av oss som er hivpositive kan i likhet med hivnegative smittes av korona og overføre smitten til andre. 

Alle anbefales på det sterkeste å følge norske helsemyndigheters anbefalinger for å begrense spredningen av koronaviruset. På helsenorge.no og fhi.no kan du lese de til enhver tid gjeldende anbefalingene. Forskning.no skriver at medisin som kombinerer de antivirale stoffene lopinavir og ritonavir (hiv-medisin) ikke virker mot koronaviruset. 

Risikogruppene (de som kan bli alvorlig syke av covid-19/koronaviruset) er ifølge FHI per 16. april 2020

 • Personer som er eldre enn 65 år
 • Personer med hjerte- og karsykdom (inkludert høyt blodtrykk)
 • Personer med diabetes

Er du i en av disse risikogruppene? Da finner du spesifikke råd og informasjon på fhi.no

Offline