bedre seksuell helse siden 1983

Helseutvalget deltar på den europeiske testeuken 20-27. mai 2024.

Spring European Testing Week 2024 ENG

Temaet for uken i år er fokus på samarbeid på tvers av organisasjoner og aktører på feltet, om å øke bevisstheten rundt testing av seksuelt overførbare infeksjoner. I tillegg til at fokuset på tidlig behandling og oppfølgning bidrar til bedre helse og mindre smitte. Helseutvalget møter utfordringen ved at vi er landsdekkende og møter målgruppene våre på arenaer ingen andre opererer på.

Det er anonymt og gratis å bruke våre tilbud. I tillegg møter du ansatte og frivillige med åpne armer som har lyst å hjelpe.

Vi fokuserer på å møte målgruppene våre på utradisjonelle teststeder, blant annet skeive utesteder og hotell for å nå ut til grupper som sjelden eller aldri tester seg for seksuelt overførbare infeksjoner.
Vi er tilstedet både i Bergen og Oslo i løpet av mai. I tillegg til at vi har holdt trykket oppe i Stavanger og Trondheim flere ganger i løpet av 2024.

Fem grunner til at du bør teste deg for gonoré


Testing pa songsvann