bedre seksuell helse siden 1983

Vitenskapelig artikkel om Sjekkpunkt i britisk tidsskrift

Are there any differences between different testing sites? A cross-sectional study of a Norwegian low-threshold HIV testing service for men who have sex with men

av Bera Ulstein Moseng og Vegar Bjørnshagen

Seniorrådgiver Bera Ulstein Moseng og rådgiver Vegar Bjørnshagen, begge ansatt i Helseutvalget, har publisert en vitenskapelig artikkel om Sjekkpunkt i det britiske tidsskriftet BMJ Open. 

Her finner du artikkelen på BMJ Opens nettsider.

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver Sjekkpunkt, et norsk lavterskeltilbud for HIV-testing rettet mot menn som har sex med menn (MSM). Studien er basert på data fra et spørreskjema som alle besøkende til Sjekkpunkt blir spurt om å fylle ut i etterkant av testingen. Testingen har foregått i Helseutvalgets lokaler i Oslo, på cruisingarenaer, på barer/klubber og på hoteller i andre norske byer. 1577 HIV-tester ble gjennomført, studiens utvalg består av 732 MSM hvorav 11 testet positivt for HIV.

Sammendrag, engelsk

The objective is to describe a Norwegian low-threshold HIV testing service targeting men who have sex with men (MSM). After the HIV testing consultation, all users of the HIV testing service were invited to answer the study questionnaire. The study setting included the sites where testing was performed, that is, the testing service’s office in Oslo, cruising areas, bars/clubs and in hotels in other Norwegian cities. 1577 HIV testing consultations were performed, the study sample consisted of 732 MSM users. 11 tested positive for HIV.

Sjekkpunkt