bedre seksuell helse siden 1983

Koronapandemien og seksuelle minoriteters bruk av lavterskeltilbud

NOVA Notat 3 2023 beskriver seksuelle minoritetspersoners bruk av lavterskeltilbud under koronapandemien i hovedsak med utgangspunkt i evalueringsdata fra Sjekkpunkt (Helseutvalgets samtale- og testtilbud for seksuelt overførbare infeksjoner ) Notatet gir et nyansert bilde av levekår og helseforhold blant Sjekkpunkts mange tusen besøkende i perioden 2019 til 2022.

Dette notatet er utarbeidet som en del av prosjektet «Langtidskonsekvenser av koronapandemien for oppvekst og likestilling», finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Prosjektets formål er å undersøke konsekvensene av koronapandemien for barn og unges oppvekstsvilkår, likestilling i familier og for enkeltpersoner, inkludert barn og voksne med funksjonsnedsettelser.

Skjermbilde 2023 10 24 kl 15 06 55