bedre seksuell helse siden 1983

10. september er FNs verdensdag for selvmordsforebygging

Det er sterkt å lese om i VG (5. september) hvordan Petter Aaberg, som står bak dokumentaren «Nattebarn»  forteller hvordan han skammet seg over at han er seksuelt tiltrukket av menn som igjen bidro til at han synes det var vanskeligere å fortelle at han var bifil enn psykisk syk når han ble kjent med Miriam.

Av Rolf Martin Angeltvedt, daglig leder i Helseutvalget

Helseutvalget har lenge vært bekymret for den situasjonen vi ser blant våre egne, og har inngått et samarbeid med Rådet for psykisk helse. Et viktig felles mål vi har satt oss er å etablere tiltak for å senke terskelen for å be om hjelp og større åpenhet om psykisk helse. Et annet mål vi satte oss var å søke å etablere et rådgivningssenter med erfarne samtalepartnere, psykologer og terapeuter som kan bidra til å løse noen av utfordringene til de som trenger hjelp. 

Nytt nasjonal lavterskeltilbud

Helseutvalget har siden 1983 jobbet med forebygging av hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner. Fra 2004 begynte vi å sette søkelyset på alkohol og bruk av illegale rusmidler. Det er derfor med stor glede vi kan informere om at Helseutvalget endelig har vi fått innvilget tilskudd til Sett ord på det - et lavterskel selvmordsforebyggende tiltak over statsbudsjettet, Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading 2021 over kap. 765, post 75.

Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt) i Norge opplever samlet sett en langt høyere grad av belastning i livet. Minoritetsstress og følelsen av å stå utenfor fellesskapet eller bære på hemmeligheter rammer mange, og gir negative konsekvenser for psykisk helse og økt risikoatferd. Forskning har tidligere vist at lhbt-personer også har et jevnt over mye høyere alkoholforbruk, noe som fort kan forsterke håpløshet. Videre tyder både nasjonale og internasjonale data på at lhbt-personer har økt risiko for psykisk uhelse og selvmordsforsøk. I SSB’s levekårsundersøkelse om subjektiv livskvalitet skårer ikke-heterofile personer og de av oss med psykiske helseproblemer signifikant dårligere sammenlignet med resten av befolkningen.

Hvordan få ned selvmordstallene

Første steg i dette prosjektet vil være å få etablert et lavterskeltilbud i løpet av høsten hvor du kan, enten ved drop-in, chat eller videokonsultasjon, få hjelp til å sette ord på det du synes er vanskelig. Målgruppen for prosjektet er å nå ut til personer i lhbt-gruppen som er i risiko for selvskading og selvmord. I tillegg ønsker helseutvalget å satse videre på VIVAT, som er et kurs i møte med selvmordsnære personer. Dette vil være et førstehjelpskurs for personer som møter andre i lhbt-miljøene som man kanskje mistenker står i fare for å ta sitt eget liv eller som man er bekymret for og ikke helt vet hvordan man skal gå frem for å avdekke eller avklare om bekymringen er reell. 

I 2020 var det 639 mennesker som døde av selvmord. Med dette tiltakene og større åpenhet om psykisk helse i lhbt-miljøene har vi et håp om at flere vil søke hjelp og at vi sammen kan få ned selvmordstallene i Norge.

Hvis du etter å ha lest denne artikkelen trenger hjelp kan du kontakte Helseutvalget på 23357200, sende oss en epost på samtale@helseutvalget.no eller chatte med oss på helseutvalget.no Hvis det er akutt anbefaler vi deg å kontakte legevakten direkte på 116117 eller Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 som er en døgnåpen telefon- og nettjeneste for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.