bedre seksuell helse siden 1983

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) rapporterer om fortsatt spredning av den svært antibiotikaresistente bakterien Shigella. Det er meldt om flere tilfeller i europeiske land, inkludert Norge.

16878 lores DR shigella jpg

Siden april 2023 har over 300 tilfeller av shigella, mange med multiresistente Shigella sonnei-infektioner, blitt rapportert til det europeiska smittevernbyrået (ECDC).

Tilfellene er meldt i Belgia (26), Danmark (13), Tyskland (33), Irland (50), Nederland (21), Spania (> 60) och USA (106). De fleste tilfellene er registrert i perioden 2022− 2023.

Symptomer

Shigellose er en gastrointestinal infeksjon forårsaket av Shigella-bakterier. Det fanges opp ved inntak av materiale forurenset med menneskelig avføring, via direkte oral (eller person-til-person) kontakt, eller hender/gjenstander som har vært i kontakt med avføring. Den infiserte dosen er ekstremt liten, 10–100 organismer, noe som gjør shigellose lett overførbar.

Infeksjon kan også skyldes forurenset mat eller vann. Symptomer inkluderer akutt diaré, ofte ledsaget av feber, magesmerter og tilstedeværelse av blod i avføringen.

Behandling reduserer varigheten av symptomene med 1–2 dager og kan redusere sannsynligheten for videre overføring. Alvorlig infeksjon kan også forekomme, spesielt hos pasienter med Immunsvikt. Risikoen for videre overføring av shigellose og andre seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) blant menn som har sex med menn øker med antall seksuelle kontakter. Spredning av shigellose blant menn som har sex med menn øker også risikoen for å smitte andre i hustanden eller andre nære kontakter.