Bli frivillig hos oss

Vil du jobbe som frivillig i Helseutvalget?

Aktuelt 04

Bli frivillig i Helseutvalget

Engasjerte frivillige er det aller viktigste Helseutvalget har. Frivillige har i mer enn 30 år bidratt med uvurderlig innsats i en rekke ulike prosjekter.

Et prosjekt for deg?

Fordi vi i Helseutvalget jobber ut i fra det vi kaller likemannsprinsippet, er de frivillige selv enten menn som har sex menn eller kvinner som har sex med kvinner. I tillegg må du ha fylt 18 år. Ut over dette spiller det ingen rolle hva slags kjønnsidentitet du har, om du identifiserer deg som homofil, bifil, lesbisk, skeiv, intersex eller queer (eller noe annet innenfor LHBTQI) hvor du er født, hva du tror på, eller ikke tror på: Det finnes et prosjekt i Helseutvalget som kan være aktuelt for deg å ta del i.

Vi har prosjekter som henvender seg til unge, voksne og eldre. Vi har prosjekter hvor de frivillige treffer folk ansikt til ansikt, for eksempel på en stand eller ute på byen. I noen prosjekter treffer de frivillige folk på internett. I andre prosjekter er de frivillige sammen med deltakere på kurs en ettermiddag eller en hel helg.

Skolering, men mest av alt er du deg selv

Alle som blir frivillige i Helseutvalget får skolering. Det vi kaller grunnskoleringen er obligatorisk for alle, og gir deg basiskunnskap om hva Helseutvalget gjør, hvilke prosjekter vi har og hvorfor vi jobber som vi gjør. Grunnskoleringen er også en fin anledning til å bli bedre kjent med andre frivillige og ansatte i organisasjonen.

Selv om skolering er viktig er det viktigste bidraget du gjør som frivillig å være deg selv. Vi mener nemlig at dialog og rom for endring skapes i møtet mellom likeverdige parter, og ikke ovenfra og ned. Selv om mange frivillige i Helseutvalget kan veldig mye om eksempelvis seksuell helse, rusmidler og levekår i LHBT-gruppen er de ikke eksperter eller lærere når de møter andre i prosjektene. Frivillige er der som en samtalepartner, som man kan stille spørsmål som noen ganger føles dumme – frivillige i Helseutvalget vil aldri dømme noen, men heller vise forståelse og være et medmenneske.

Søk her
Offline