PrEP og PEP: Hiv-prevensjon med medisiner

PrEP og PEP: Hiv-prevensjon med medisiner

PrEP - medisiner før

Preeksponeringsprofylakse, ofte kalt PrEP, vil si bruk av medisiner for å forebygge hiv-infeksjon. Medisinene som brukes er de samme som benyttes for å behandle en hiv-infeksjon, forskjellen er at man tar dem før man er i en situasjon som kan innebære risiko for overføring av hiv.

Supplerende tiltak i det hivforebyggende arbeidet

Høsten 2016 anbefalte norske helsemyndigheter anbefalte bruk av PrEP som et supplerende tiltak i det hivforebyggende arbeidet. Helsedirektoratet skriver at "PrEP anbefales primært overfor menn som har sex med menn (msm), og som har særlig høy risiko for å bli smittet med hiv. Andre grupper med tilsvarende høy risiko bør på samme måte vurderes for denne behandlingen." Les hele anbefalingen her

PrEP beskytter kun mot hiv, og anbefales brukt sammen med kondom som beskytter mot andre infeksjoner.

Norsk infeksjonsmedisinsk forening har laget retningslinjer for bruk av PrEP, disse finner du her.

Nysgjerrig på PrEP?

Har du spørsmål om PrEP eller lurer på om dette kan være noe for deg, ta kontakt med oss. Helseutvalget kan bistå med veiledning.

Aktuelt 07

PEP - medisiner etter

Posteksponeringsprofylakse, ofte kalt PEP, vil si å ta medisiner like etter en situasjon hvor smitte med hiv kan ha funnet sted - for eksempel etter kondomfri analsex med en partner man ikke kjente hiv-statusen til.

Denne metoden er som all annen sikrere sex ikke 100 prosent sikker, men dersom man nettopp har vært i en risikositusjon og lurer på om PEP kan være aktuelt kan man ta kontakt med legevakten for en konsultasjon. Helsepersonell vil deretter avgjøre om PEP skal tas i bruk.

Kun innen 72 timer, altså tre døgn, etter en risikosituasjon vil PEP vurderes brukt. Dersom man tar det i bruk innebærer PEP-behandlingen at man tar medisinene daglig i 30 dager og i samråd med lege.

Norsk infeksjonsmedisinsk forening har laget retningslinjer for bruk av PEP, disse finner du her.

Offline