Lesbiske kvinner bør også sjekke seg

Lesbiske kvinner bør også sjekke seg

Det finnes en seiglivet myte om at lesbiske og andre kvinner som har sex med kvinner ikke trenger å ta celleprøver/livmorhalsprøver. Den er, i likhet med andre myter, feil.

HPV er svært smittsomt og kan smitte ved intim hudkontakt (12), ved direkte og indirekte slimhinnekontakt samt ved deling av sexleketøy. Derfor bør alle seksuelt aktive lesbiske og andre kvinner som har sex med kvinner (KSK) følge Livmorhalsprogrammet. 

Ksk C Original

Mange lesbiske kvinner dropper å sjekke seg 

Livmorhalsprogrammet sender påminnelsesbrev til kvinner mellom 25 og 69 år som tar celleprøve sjeldnere enn anbefalt. Til tross for det hadde under 1 av 2 av de norske lesbiske kvinnene i denne studien tatt celleprøve/livmorhalsprøve i løpet av de siste 3 år. Blant de bifile kvinnene  

Dette funnet samsvarer med større studier fra andre land (34) og i 2014 undersøkte en norsk studie årsaker til den lave oppslutningen blant norske lesbiske kvinner. To av årsakene henger tett sammen denne seiglivede myten. 

Både lesbiske kvinner og helsepersonell tror på myten

Én av årsakene var oppfatningen om at kvinner som ikke har sex med menn ikke er i risikosonen for livmorhalskreft. En annen var at fastlegen/gynekologen hadde fortalt sin lesbiske pasient at lesbiske ikke trenger å ta celleprøver/livmorhalsprøver fordi de er lesbiske. 

Ingen norske studier har undersøkt utbredelsen, men man vet at også i andre land får lesbiske og andre KSK feil eller mangelfull informasjon om seksuell helse og HPV i møte med helsevesenet (5). 

Artikkelen fortsetter under videoen.

Ingen nyhet at lesbiske bør sjekke seg

Det er ikke en nyhet at lesbiske kvinner og andre KSK også bør ta celleprøver/livmorhalsprøver. Det har vært bred faglighet om dette i over 30 år og det er det fortsatt. 

Allerede i 1981 anbefalte forskere at lesbiske kvinner bør oppfordres til å ta jevnlige celleprøver/livmorhalsprøver. Anbefalingen er siden blitt gjentatt flere ganger og fra flere hold (678). I 1990 ble det påvist livmorhalskreft hos en lesbisk pasient uten tidligere mannlige partnere (9). 

Dersom din fastlege/gynekolog eller andre sier til deg at du som lesbisk eller KSK ikke behøver å følge Livmorhalsprogrammet blir du feilinformert. 

Les mer om Livmorhalsprogrammet og #sjekkdegduogså
Livmorhalsprogrammet Utkast 5
Offline