bedre seksuell helse siden 1983

Cannabis - det vanligste ulovlige rusmiddelet

Cannabis er det mest utbredte illegale rusmiddelet i Norge. Cannabis har mange av de sammen beroligende effektene som alkohol og kan i tillegg påvirke bevisstheten. Langvarig bruk kan ha negativ effekt på hukommelsen og evnen til konsentrasjon. Det er dokumentert sammenhenger mellom bruk av cannabis og psykiske plager som angst, depresjoner og psykoser.

Fra cannabisplanten fremstilles ulike produkter som marihuana (“weed”), hasj og cannabisolje. I cannabisplanten er det et virkestoff kalt THC som i hovedsak gir rus. Røyken fra cannabis gir fra seg en søtlig lukt. Hvordan man påvirkes av cannabis avhenger av dosering, personlighet, forventninger og situasjonen man er i.

Effekter av cannabis

Bruk av cannabis kan gjøre at man føler seg euforisk, avslappet, svimmel og trøtt, og at man får økt matlyst, redusert konsentrasjon, at man opplever at tiden går fort. Panikkanfall og paranoia kan forekomme. Rusen kan vare i omlag seks timer, og man kan føle seg noe slapp i inntil 24 timer etter bruk. Har man brukt cannabis regelmessig kan man oppleve plager som irritasjon, søvnløshet og nedstemthet dersom man trapper ned bruken av eller slutter med cannabis. Les mer om cannabis på helsenorge.no

Arena 05