Blodgiving og menn som har sex med menn

Blodgiving og menn som har sex med menn

Menn som har sex med menn er per i dag utelukket fra blodgiving i Norge. Utelukkelsen har vært gjeldende siden 1980-tallet, da de første tilfellene av hiv ble registrert. Det pågår en diskusjon om menn som har sex med menn skal kunne gi blod, og Helsedirektoratet meldte i juni 2016 at “Norge vil åpne for at menn som har sex med menn kan gi blod, dersom det er gått minst 12 måneder siden sist de har hatt sex med en mann”.

Forslaget om å åpne for at menn som har sex med menn kan gi blod dersom det er gått 12 måneder siden forrige seksuelle kontakt med en mann skal nå drøftes av norske helsemyndigheter i samråd med blodgivertjenesten.

Her finner du blodbankens oversikt over hvem som kan og ikke kan gi blod i Norge i dag.

Offline