bedre seksuell helse siden 1983

Kunnskap som kan beskytte deg og dine sexpartnere mot apekoppviruset

Pride Helseutv 078

Personer som selv mistenker at de er smittet med apekopper eller vet at de er blitt eksponert for viruset, oppfordres til å ta telefonisk kontakt med fastlegen for å kunne avtale en konsultasjon for en undersøkelse og eventuell prøvetaking.

Du kan også ta kontakt med koronatelefonen i Oslo kommune på telefon 21 80 21 82

Folkehelseinstituttet har utgitt kriterier for hvem som skal prioriteres for apekoppvaksine. Les mer om retningslinjene her.

Mer informasjon om apekopper finner du på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Å skamme seg for å ha pådratt seg apekopper er meningsløst!

- Guðmundur Helgi Arnarson

(oppdatert 14. august 2022) Det første registrerte tilfellet, i det pågående utbruddet av apekopper, ble registrert den 17. april 2022. Per 11. august er det blitt rapportert om 14843 tilfeller fra 29 land til de europeiske smittevernmyndighetene (ECDC og WHO). Per 14. august er det registrert 72 tilfeller i Norge hvorav 23 har smittested Oslo, 16 oppgir utlandet som smittested og 33 tilfeller er foreløpig ukjent hvor vedkommende har blitt smittet. De fleste som er smittet er unge menn (aldersgruppen 31 til 40 år) og menn som har sex med menn er betydelig overrepresentert. Viruset overføres seksuelt eller ved annen nærkontakt mellom mennesker. Viruset kan også overleve på gjenstander og flater over lengre tid og dermed smitte via indirekte kontakt. Det er så langt rapportert om to dødsfall i Spania.

De europeiske smittevernmyndighetene oppgir at majoriteten av de som er blitt diagnostisert hadde utslett på kroppen. Syv av ti hadde også andre symptomer som feber, muskelsmerter, oppkast, diaré, frysninger, sår hals og/eller hodepine. Av de tilfellene som er meldt i Norge, 72 tilfeller så langt, (per 14. august 2022) er 40 av disse tilfellene er registrert i Oslo, ett i Nordland, fire i Trønderlag, ett i Møre og Romsdal, tre tilfeller i Rogaland, to i Vestland, tre i Agder, to i Innlandet, tre i Vestfold og Telemark og ett tilfelle er fylke ikke oppgitt mens 12 tilfeller er registrert i Viken fylke (Kilde FHI: msis.no).

Mer informasjon om Apekopper på helsenorge.no