Alkohol - det vanligste rusmiddelet

Alkohol - det vanligste rusmiddelet

Arena 10

Alkohol er det mest utbredte rusmiddelet i Norge. Alkohol virker beroligende, moderat inntak forbindes med avslapping og velvære. Overdrevent inntak kan allikevel være forbundet med depresjon, aggresjon og nedsatt dømmekraft, eksempelvis når det gjelder sex. De fleste skader som er forbundet med alkohol, som ulykker og voldsepisoder, skjer oftest blant folk som er fulle.

Alkohol i kombinasjon med andre rusmidler

Kominerer man alkohol med andre rusmidler innebærer dette økt risiko for eksempelvis bevisstløshet, komatilstand eller forstyrret pust- og hjerterytme. De fleste GHB-relaterte overdoser og dødsfall involverer også alkohol. Kombineres MDMA eller kokain med alkohol øker risikoen for alvorlig dehydrering.

Mer om alkohol hos helsenorge.no

Det er en rekke ulike problemstillinger knyttet til alkohol og alkoholbruk, og alt fra blodtrykk, avhengighet og nattesøvn kan være relevant. På helsenorge.no finner man kvalitetssikret informasjon om alkohol.

Offline