Alkohol - det vanligste rusmiddelet

Alkohol - det vanligste rusmiddelet

Rendered Kopi

Alkoholrelaterte plager

Alkohol er et svært utbredt rusmiddel og Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder alkoholkonsum. Alkohol koster samfunnet og individet tid, penger og ressurser men også liv. Av de 336 alkoholutløste dødsfallene i 2016 var 79 prosent menn. Dødsfall ved ulykker eller andre voldsomme dødsfall er ikke en del av dette tallet.

Alkohol virker beroligende og moderat inntak forbindes med avslapping og velvære. Overdrevent inntak kan være forbundet med depresjon, aggresjon og nedsatt dømmekraft. Voldsepisoderskader og ulykker er i tillegg til alkoholutløste dødsfall forbundet med alkohol.

Alkoholrelaterte helseplager

Et for høyt alkoholkonsum over tid øker risikoen for flere sykdommer, men det finnes ingen offisielle grenseverdier eller anbefalinger når det gjelder alkoholkonsum. Så hva er for høyt? Det finnes verken norske anbefalinger eller noen internasjonale anbefalinger det er enighet om. Men det finnes risikosoner for alkoholkonsum per uke fordelt på kjønn.

Kvinner:
- Høy risiko: Mer enn 14 enheter 
- Lav risiko: Mindre enn 10 enheter 
- Grensesone for skade: 10 - 14 enheter

Menn:
- Høy risiko: Mer enn 21 enheter
- Lav risiko: Mindre enn 14 enheter
- Grensesone for skade: 10 - 14 enheter

Homofile, bifile og heteroseksuelle konsumerer omtrent det samme

I en studie fra 2013 drakk en større andel menn enn kvinner alkohol minst én gang i uken, uavhengig av seksuell orientering. Kvinnene drakk generelt mindre enn menn, men lesbiske kvinner drakk, oftere enn andre kvinner, minst én gang i uken. Flere heterofile menn (45 %) enn bifile og homofile menn (41 %) drikker alkohol oftere enn ukentlig. 

I kombinasjon med andre rusmidler

Kombinert med andre og illegale rusmidler innebærer alkohol økt risiko for bevisstløshet og/eller forstyrret pust- og hjerterytme. De fleste GHB-relaterte overdoser og dødsfall involverer alkohol. Kombinert med MDMA eller kokain øker alkohol risikoen for alvorlig dehydrering.

Ta Helseutvalgets Livsstilstest her
Offline