Ny strategi for seksuell helse lansert

Ny strategi for seksuell helse lansert

Denne uken lanserte Helse- og omsorgsdepartementet den nye strategiplanen for seksuell helse som har fått navnet "Snakk om det!".

Faksimile Seksuell Helse Strategi Hod 2016

Tirsdag ble regjeringens nye strategi for seksuell helse lansert, her kan du lese hele dokumentet.

Seksuell helse i alle livets faser

Den nye strategien ble lansert i dag, og tar utgangspunkt i at seksualitet er en helsefremmende ressurs i alle livsfaser. Seksuell helse er ifølge myndighetene sammensatt, og som Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa under lanseringen: – Seksuell helse handler like mye om det vi har mellom ørene som det vi har mellom beina.

Felles strategi for hiv og seksuell helse

Med den nye strategien samles nå det som tidligere har vært to separtate strategier, én for seksuell helse og én for arbeid med hiv. Om dette skriver departementet selv at "dette er områder hvor det har vært arbeidet systematisk over tid. Antall uønskede svangerskapsbrudd er på et historisk lavt nivå, og færre blir smittet av HIV. Viktige nye HIV forebyggende tiltak er blant annet innføring av medisinen PrEP".

Helseutvalget stiller seg positive til å samle de to i én strategi, da det kan bidra til et mer helhetlig syn på hivarbeidet. Strategien gjelder fra 2017 til 2022, og er planlagt evaluert etter tre år.

Faksimile Seksuell Helse Strategi Hod 2016 2

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og daglig leder i Helseutvalget Rolf Angeltvedt på lanseringen av strategien.

Mange har vært involvert i arbeidet

I arbeidet med den nye strategien for seksuell helse har myndighetene involvert en rekke aktører fra sivilt samfunn, hvor både skriftlige innspill og konferanser har vært en del av prosessen. Helseutvalget er glade for at organisasjoner som jobber direkte med målgrupper for strategien er blitt involvert.

Les hele strategien her.

Offline