Helseutvalget besøker Stavanger på Skeivå!

Helseutvalget besøker Stavanger på Skeivå!

Helseutvalget er på plass under Stavanger på Skeivå 6.-8 september 2019. Vi har med oss gratis kondomer, slikkelapper og tilbud om anonym hurtigtest for hiv og syfilis!

Pride 2017 4334

Pride fyller 50 år!

I anledning Prides 50-årsdag besøker Helseutvalget og Sjekkpunkt Stavanger på Skeivå 6.- 8. september! Kom innom for å få gratis kondomer, slikkelapper og informasjon om seksuell helse.

Før og etter paraden lørdag 7. september tilbyr Sjekkpunkt anonym hurtigtest for hiv og syfilis. Velkommen til Sjekkpunkts bobil i Prideområdet ved siden av TOU!

Historie

I 2019 er nettopp historie tema for norske Pride-festivaler. Den mangfoldige skeive historien er og har i stor grad vært usynliggjort, til tross for at det dreier seg om tematikk som for mange har dreid seg om liv og død.

Hiv-epidemien rammet LHBT-befolkningen hardt på 80- og 90-tallet. Helseutvalget har derfor jobbet med hiv-forebyggende arbeid rettet mot menn som har sex med menn siden 1983. Siden 2014 har personer som har testet positivt på en hiv-prøve i Norge, fått tilbud om å starte på medisiner umiddelbart. Dette har bidratt til en nedgang i nye hivtilfeller.

I dag jobber Helseutvalget med å formidle forsknings- og kunnskapsbasert informasjon om hiv-viruset spesielt og seksuell helse generelt. Kunnskap om hvordan hiv smitter, hvilke smittereduserende tiltak man kan benytte seg av og ikke minst de siste åras formidable medisinske fremskritt er viktige ledd i dette arbeidet.

  • Vi vet at lavterskeltilbud med anonym hiv-testing øker testhyppigheten
  • Vi vet at økt testhyppighet avdekker hiv-positive svar tidligere, noe som
    fører til at medisineringen iverksettes raskt.  
  • Vi vet at man på vellykket behandling ikke kan smitte noen

Null virus = null smitte

Hivpositive på vellykket behandling bidrar til å forhindre overføring av hiv-viruset. På vellykket behandling har man ikke-målbar virusmengde i blodet, og kan ikke derfor overføre viruset til andre.

Nullvisjonen er FN og UNAids mål om er null nye hivtilfeller, null diskriminering av hiv-positive og null flere aidsrelaterte dødsfall.

For å nå nullvisjonen er det viktig med fortsatt økt hiv-testing for hiv og seksuelt, økt kondombruk og videre satsing forebyggende hiv-behandling (PrEP) og tilgang på hiv-medisiner er viktige tiltak for en fortsatt nedgang i nye hivtilfeller.

Fortsetter utviklingen vi ser i dag, vil FN og UNAids´nullvisjon kunne nås innen 2030.

Offline